2023 kom godt fra start med pæne stigninger på både aktier og obligationer i januar. Men som forventet var uroen på finansmarkederne ikke forbi, og både aktier og obligationer havde store udsving i de efterfølgende måneder.
 
Året startede ellers med en begyndende tro på, at centralbankerne kunne opnå en blød landing, hvor inflationen ville falde, uden at økonomierne i USA og Europa ville ende i recession med faldende vækst og stigende arbejdsløshed til følge.

Arbejdsmarkedet viste sig fortsat stærkt, til trods for at den amerikanske centralbank for, at dæmpe inflationen, havde hævet renten fra intervallet 0,00-0,25 til 4,25-4,50 procent og den europæiske centralbank havde hævet fra -0,50 til 2,50 procent i løbet af 2022.

Energipriserne i Europa var faldet tilbage til niveauet før Rusland invaderede Ukraine, og Kina havde lavet en pludselig genåbning efter flere års Corona-nedlukning. Den positive stemning sendte globale aktier op med 5 procent i januar, og obligationer steg med 1,5 procent.

Glæden var dog kortvarig, da de ønskede inflationsfald i USA og på vores egne breddegrader udeblev. Kombineret med nye overraskende høje jobtal i USA, som viste et fortsat stærkt arbejdsmarked, så blev retorikken fra centralbankerne hårdere i februar. Forventningen om yderligere rentestigninger sendte obligationskurserne tilbage til nul og aktiekurserne faldt med -0,5 procent i februar.

Uroen fortsatte ind i marts, hvor risikoen for en ny finanskrise pludselig kom i fokus. Flere banker i både USA og Europa kom i problemer på grund af ’bankruns’ hvor mange kunder hæver deres indskud på kort tid, så banken kommer i problemer med at kunne udbetale indskuddene. Nervøsiteten for en tillidskrise i det finansielle system – som under Finanskrisen i 2008 hvor et bankkrak kan skabe ringe i vandet og ramme endnu flere banker – steg kraftigt i marts. Bankaktier faldt og trak det globale aktiemarked med sig ned.

Obligationskurserne steg til gengæld, da risikoen for recession genopstod i og med at bankerne formentlig vil blive mere restriktive med deres udlån og dermed skabe sværere kår for væksten i økonomien. Forventningen til yderligere rentestigninger specielt fra den amerikanske centralbank faldt og sendte obligationsrenter ned og kurserne op med 1,5 procent. Usikkerheden omkring aktiemarkederne faldt samtidig til ro helt hen mod slutningen af marts, og aktierne endte med positiv stigning med lidt over en halv procent. Det betød, at første kvartal samlet set endte positivt på både aktier og obligationer – herunder også kreditobligationer.

I skrivende stund tyder det ikke på, at vi står foran en ny finanskrise. Men der er store udsving fra dag til dag grundet usikkerheden og nervøsiteten omkring bankernes styrke. Både de europæiske og amerikanske myndigheder har dog reageret hurtigt og forsøgt at berolige markederne omkring bankernes soliditet og at de vil sikre det finansielle system. En ting er dog sikkert; tiden med urolige finansielle markeder er ikke slut endnu.

 

 


 

Sådan gik det dit Danica Balance afkast

Til trods for store udsving i første kvartal 2023 sluttede afkastene i positivt terræn ved udgangen af måneden. Aktier lavede en slutspurt, hvilket betød, at profiler med høj risiko klarede sig bedst. Ejendomme var det eneste, som faldt i første kvartal og alternative investeringer, som er unoterede aktier, infrastruktur og direkte lån endte på knap 1 procent i afkast for første kvartal. Ejendomme og alternative investeringer var med til at trække lidt ned i afkastet i første kvartal, mens specielt aktier og til dels obligationer trak afkastet op.

På trods af store udsving i afkastet i løbet af kvartalet slutter det samlede afkast positivt på tværs af profilerne, hvor profiler med høj risiko har fået det højeste afkast. Danica Balance Højt risikoforløb med 30 år til pension ender med 4,1 procent. I den anden ende har Danica Balance Lavt risikoforløb med 5 år til pension givet 1,8 procent.


Du kan se dit personlige afkast i netpension eller i Mobilpension. Er du i tvivl om, hvorvidt din pension passer til dig, og det sted du er i livet, kan du tage et PensionsTjek eller booke et møde hos en pensionsrådgiver.