Hvem skulle have troet det? The Beatles har lige udgivet deres første single i næsten 30 år, der er selvkørende biler på vejene, og ChatGPT skriver guldbryllupstaler, jobansøgninger og skoleopgaver. Alt sammen gjort mulig via AI. Og det vilde er, at vi først lige er startet. 

Hvem spotter guldåren?

Da der tilbage i midten af det 19. århundredes USA var guldfeber, rejste tusindvis af håbefulde guldgravere til Californien udstyret med hakker og mejsler i håb om at blive rige. Det, der foregik dengang, kan på sin vis sammenlignes med, hvad der sker inden for investering i AI i dag. Dog med det aber dabei, at der inden for AI kan skabes værdi og tjenes penge i alle faser.”Der er guldfeber inden for investering i AI. Tech giganter og investorer forsøger alle at spotte den næste guldåre”

Britt Dinesen Christiansen, Seniorøkonom i Danica Pension

Så hvis vi bliver i den analogi, er hakkerne og mejslerne nu klar til guldgraverne i form af de virksomheder, der faciliterer guldgravningen. Et rigtig godt eksempel er hardwarevirksomheder, som producerer mikrochips, der anvendes til software til AI. Investeringen har over de seneste måneder oplevet voldsom vækst, og vi har i Danica Pension været med på guldbølgen, hvilket har medvirket til, at vores kunder oplever pæne afkast på deres pensionsopsparinger. 


Dernæst er der virksomheder som eksempelvis Microsoft, Amazon og Facebook, der med deres ekstreme økonomi investerer massivt i udviklingen og gør det muligt for andre virksomheder at indarbejde AI i deres processer. 

Og så er der guldgraverne – dem der kan lykkes med at ramme en guldåre. Det er de virksomheder, der kan se ind i produktivitetsgevinster og effektiviseringer, så varer og services kan produceres langt mere omkostningseffektivt og dermed opnå produktivitetsgevinster. Her er det indtil videre kun fantasien, der sætter grænser for, hvad vi kan forestille os muligt.

Hverdagen og videnskaben innoveres

Hverdagsopgaver, som at oversætte tekster til andre sprog, opsætte præsentationer, finde og opstille data samt beregne komplekse opgaver, bliver pludselig utrolig simple og noget, som kun tager et splitsekund. Et andet eksempel er biotekselskaber, der forsker ved hjælp af AI og finder løsninger på væsentlig kortere tid.

De løsninger, der findes, ville potentielt ikke være fundet uden AI, som via maskinlæring og kontinuert gætteri kan komme frem til nye løsninger, som tidligere ville tage år og enorme ressourcer. Sådan er der utallige og utænkelige områder, hvor AI vil revolutionere verden og hverdagen de kommende år. 

Hvordan ser vi investeringerne i Danica Pension?

De første gode afkast på investeringer i hardware til AI har som nævnt allerede vist sig, og hvor de næste guldminer findes, vil kun fremtiden vise. Så opgaven bliver at spotte, hvor AI bevæger sig hen, og hvor man kan finde de bedste investeringscases for brugen af AI. 

Det er den opgave, vores investeringsteam dagligt beskæftiger sig med. De analyserer og vurderer selskabers evne til at skabe værdi for investorerne og investerer i de selskaber, som ser mest interessante ud. Et vigtigt element er dog stadig risikospredning, så selv om AI er en megatrend, sikrer vi, at der investeres bredt i forskellige aktivklasser, sektorer og regioner.

Rentefaldene kommer – men de lader vente på sig

Vi startede året med en tro på, at vi allerede ville se rentefald fra Den Amerikanske og Europæiske Centralbank i det spæde forår. Men vi venter stadig. På den anden side af Atlanten er opfattelsen blandt mange amerikanere, at det går dårligt med økonomien. Men nøgletal efter nøgletal viser, at økonomien er stærk. Arbejdsmarkedet klarer sig godt i form af lav arbejdsløshed, og det betyder, at virkningen af den høje rente har mindre effekt end ventet. Det betyder, at centralbankerne endnu ikke er klar til at nedsætte styringsrenterne. 

Forventningen er dog stadig rentefald omkring sommeren og en blød landing for økonomien, hvor inflationen forventes at bevæge sig nærmere målsætningen på de 2 procent. Markedsrenterne, som vi som forbrugere møder, når vi for eksempel låner til en ny bil eller hus, er steget i de første måneder af 2024 netop som følge af centralbankrenternes udskydning af rentenedsættelser. Det medfører kurstab på obligationer, hvorimod aktiemarkederne i Europa og specielt USA har mere eller mindre ignoreret, at rentefaldene lader vente på sig og er fortsat op i de første måneder af 2024.

Sådan gik det dit Danica Balance afkast

Renterne er generelt steget i første kvartal af 2024. Finansmarkederne forventede ved udgangen af 2023, at Den Amerikanske Centralbank i 2024 ville sænke renten tidligere og med mere, end Centralbanken selv havde meldt ud. De forventninger er nu trukket tilbage, da den amerikanske økonomi fortsætter sin stærke trend, og det har resulteret i stigende markedsrenter. 

Markedsrenterne i Europa er også steget, og forventningen her er, at Den Europæiske Centralbank vil starte med at sænke styringsrenten allerede i løbet af sommeren, da inflationen i Europa er ved at komme under kontrol, og den europæiske økonomi er svagere end den amerikanske. 

Aktiemarkederne har til gengæld været ret upåvirkede af de stigende renter, og den fortsat positive udvikling indikerer en fortsat tro på en blød landing, hvor inflationen kommer ned mod de 2 procent på sigt uden en global recession – og hvor særligt USA kan fortsætte med en robust økonomi. 

Første kvartal har derfor givet pæne afkast på tværs af profilerne, hvor høj risiko med flest aktier har givet det højeste afkast. 

 

 Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Al investering er forbundet med risiko. Det er vigtigt, at du afdækker og forstår risikoen ved dit pensionsprodukt.
Du kan se dit personlige afkast i netpension eller i Mobilpension. Er du i tvivl om, hvorvidt din pension passer til dig, og det sted du er i livet, kan du tage et PensionsTjek eller booke et møde hos en pensionsrådgiver.