For en person på 65 år vil udbetalingen af livrenten være tjent ind efter 19 år, altså når man bliver 84 år, og faktisk bliver ca. 70 procent af kvinderne og 60 procent af mændene 84 år eller mere, hvorfor livrenten vil være en god forretning for de fleste danskere. Derudover er der også en række andre fordele ved livrenten.

”Den væsentligste fordel ved livrenten er, at du får udbetalinger fra den, så længe du lever. Det betyder, at du ved, at så længe du er i live, vil du få mere eller mindre det samme udbetalt fra en livrente. Således fjernes den økonomiske usikkerhed, der er forbundet med levetiden, som jo er ukendt for os alle,” siger Danica Pensions seniorøkonom Britt Ambjørn Christiansen, der er kvinden bag en ny analyse om livrenten, og fortsætter:

”Hvis man stræber efter jævnt forbrug gennem hele livet, giver livrenten en stabilitet, tryghed og forudsigelighed, som du ikke finder i andre produkter. Her kan du forvente at få nogenlunde det samme udbetalt – afhængig af afkast de enkelte år – uanset, hvor længe du lever.”

ed14769f-00090256-8b6a80f4

 

Det man omvendt skal være opmærksom på ved livrenten er, at hvis du dør, og der fortsat er penge på din livrente, vil de penge som udgangspunkt gå videre til de andre kunder, der sparer op i livrente i samme pensionsselskab. Så hvis du lever i kort tid, går der relativt mange penge videre til de andre, der får udbetalt i livrenter, og som lever længere. Men er du én af dem, der lever længe, vil det være dig, som vil modtage pengene. Men ved at tilknytte en garanti til din livrente, har du mulighed for at sikre dine efterladte, så pengene i stedet går til dem.

"Derudover er der også andre hensyn at tage, nemlig ønsket om fleksibilitet i sine udbetalinger. For er alt bundet i livrenten, skal du eksempelvis spare op ved siden af, hvis du ønsker at tage på en større rejse, holde en stor fest, lave om i boligen eller lignende. Derfor er det også en god idé at have sparet op i ratepension
og frie midler,"siger Britt Ambjørn Christiansen.

Læs hele analysen om livrente her, og bliv klogere på livrentens fordele og ulemper for dig som pensionskunde.

Analyse om livrente

Faktaboks: Opsparingsformer


Livrente – en livrente udbetales så længe, man lever. Man kan få fradrag for alle sine indbetalinger. Livrenten beskattes ved udbetaling med almindelig indkomstskat. Desuden sker der modregning i de offentlige ydelser, når du får udbetalinger fra en livrente. Når du dør, vil restdepotet på din livrente som udgangspunkt forsvinde. Så hvis du lever i kort tid, går der mange penge videre til de andre i ’livrentegruppen’, der får udbetalt i livrenter, og som lever længere. Og lever du længe, så er der du én af dem, der får penge fra dem, der dør tidligt. Lever du derfor længe, kan du også sige, at du tjener på det, og lever du i kortere tid, taber du på det. Du kan ikke ændre en livrente til fx en ratepension eller livrente. Men du har mulighed for at tilkøbe en garanti til din livrente, så du kan sikre dine efterladte.

Ratepension – en ratepension udbetales i rater i perioder mellem 10 og 30 år. I 2021 kan du maksimalt få fradrag for dine indbetalinger op til 58.500 kr. Ratepensionen beskattes ved udbetaling med almindelig indkomstskat. Desuden sker der modregning i de offentlige ydelser, når du får udbetalinger fra en ratepension. I tilfælde af dødsfald udbetales det resterende til de efterladte. En ratepension kan ændres til en livrente.

Aldersopsparing/aldersforsikring – en aldersopsparing blev oprindeligt tænkt som en erstatning for kapitalpensionen. Den er dog senere blev ændret, så man nu kan få den udbetalt som en sum, i rater eller livsvarigt. Du får ikke fradrag for indbetalingerne, men til gengæld skal du heller ikke betale skat af udbetalingerne. Derudover sker der ikke modregning i offentlige ydelser ved udbetalingen. I 2021 kan du indbetale 5.400 kr., hvis du har mere end fem år til folkepensionsalderen og 52.400 kr., hvis du har mindre end fem år til folkepensionsalderen.

Kapitalpension – en kapitalpension var en sumudbetaling. Siden 2013 har det ikke været muligt at få fradrag for indbetalingerne. Kapitalpensionen beskattes ved udbetaling med en afgift på 40 procent og modregnes ikke i offentlige ydelser. Afgiften på kapitalpensionen er lavere, hvis den er oprettet før [1. januar 1980]. En kapitalpension skal senest være udbetalt [15 år] efter folkepensionsalderen. En kapitalpension kan ændres til en ratepension og en livrente.

Få besked, når du skal gøre noget


Tilmelder du dig Danica Update, har vi mulighed for at kontakte dig, hvis du oplever en vigtig livsbegivenhed, og det i den forbindelse er smart at tilpasse
noget i din pension.

Læs mere om Danica Update her