Klimaforandringerne går hurtigere end ventet, og der er brug for handling nu for at begrænse global opvarmning. Det var hovedkonklusionerne i FN’s klimarapport fra august i år, og den har givet danskerne dybe panderynker. Over halvdelen af danskerne er nemlig blevet mere bekymrede for klimaforandringerne, efter rapporten udkom. Det viser en dugfrisk repræsentativ undersøgelse blandt 2.000 danskere, som analysebureauet YouGov har foretaget for Danica Pension.

Den store klimabekymring gør, at danskerne kræver mere handling. Otte ud af ti mener, at vi skal øge indsatsen yderligere for at bekæmpe klimaforandringerne. Flertallet mener, at de individuelle handlinger i dagligdagen har den største effekt i klimakampen. 60 procent peger på, at man gør den største forskel ved at købe bæredygtige fødevarer, mens 57 procent og 38 procent mener, henholdsvis klimavenlige forbrugsvarer og færre flyrejser er mest effektivt. Kun hver sjette dansker ser pensionsformuen som en del af klimakampen.

1a3151cb-00090256-d0e7b538

Casper Algren er en af de danskere, der har taget stilling til klimaet. Han har valgt at investere størstedelen af sin pensionsopsparing i ”Danica Balance Bæredygtigt Valg”. Se filmen og hør, hvilke overvejelser Casper har gjort sig.

Det er positivt, at så mange danskere er optaget af kampen mod klimaforandringerne. Danskerne burde dog også kigge mod pensionsopsparingen, hvor der ligger et stort potentiale for at gøre en grøn forskel, mener Ole Krogh Petersen, adm. direktør i Danica Pension.

”Danskerne har en samlet pensionsformue på cirka 4.600 milliarder kroner, og det giver enorme muligheder for sætte yderligere skub i den grønne omstilling og skabe et CO2-frit samfund. Klimaforandringerne venter ikke på os, og det er afgørende, at vi handler nu."Ole Krogh Petersen, adm. direktør i Danica Pension

”Danskerne har en samlet pensionsformue på cirka 4.600 milliarder kroner, og det giver enorme muligheder for sætte yderligere skub i den grønne omstilling. Klimaforandringerne venter ikke på os, og det er afgørende, at vi handler nu. Vi har derfor skruet markant op for investeringerne i den grønne omstilling og har et mål om at investere 100 milliarder kroner frem mod 2020. På bare 18 måneder har vi øget de grønne investeringer fra 10 milliarder kroner til 35 milliarder kroner i dag, og de skal og kan kombineres med at skabe attraktive afkast over tid,” siger Ole Krogh Petersen og fortsætter:

”Faktisk har den danske pensionsbranche i det seneste år lagt yderligere 72 milliarder kroner i klimavenlige investeringer, men det har vi ikke været dygtige nok til at fortælle danskerne.. Pensionsbranchen skal blive langt bedre til at gøre opmærksom på pensionsopsparingens klimaeffekt, da den spiller en væsentlig rolle, hvis vi skal indfri Danmarks klimamål.”


6bf9b554-00090256-ed3deef5

 

Tag aktiv stilling, og spar ekstra CO2

Hver dansker har i gennemsnit en pensionsopsparing på en million kroner, og der er store klimagevinster at hente, hvis man aktivt vælger at investere opsparingen i selskaber med ekstra fokus på klima og bæredygtighed generelt. Danica Pensions produkt ”Danica Balance Bæredygtigt Valg” integrerer bæredygtighedsforhold ved investering i selskaber og projekter og søger derved at bidrage til at løse verdens udfordringer inden for eksempelvis klima, miljø, fødevarer og sundhed og understøtter derved FN’s verdensmål.

Investerer man hele opsparingen i produktet, kan man potentielt få et CO2-aftryk, der er 11 ton lavere end det globale investeringsmarked. Det er en besparelse, der svarer til CO2-udledningen fra 14 flyrejser frem og tilbage mellem København og Malaga eller det årlige energiforbrug for 20 husstande. Se beregningerne her.

”I dag er det mere naturligt, at danskerne vælger bil, hus eller fødevarer ud fra klimahensyn, og vi skal være bedre til at fortælle om de vigtige klimavalg, man også kan træffe for sin pensionsopsparing. Pensionsformuen har nemlig en stor indflydelse på, om vi som samfund lykkes med at nedbringe klimaforandringerne. Kan vi også få danskerne til at se på pensionen som en del af klimakampen, så kan pensionsformuen i endnu højere grad være med til at drive samfundet i en klimavenlig retning. Det vil vi sætte endnu større fokus på i de kommende år,” fastslår Ole Krogh Petersen.

Læs mere om dine muligheder for at flytte din pensionsopsparing over i ”Danica Balance Bæredygtigt Valg”

Klik her

Læs mere om vores arbejde med at understøtte den grønne omstilling

Klik her

Om undersøgelsen

YouGov-undersøgelsen er foretaget på vegne af Danica Pension og udført i perioden 1.–6. september blandt et repræsentativt udsnit på 2.000 danskere


54 procent svarer ”helt enig” eller ”enig” i, at de er blevet mere bekymret for klimaforandringerne efter at have hørt om resultaterne i FN’s seneste klimarapport fra august 2021


79 procent svarer ”helt enig” eller ”enig” til, at vi skal øge indsatsen for at forebygge klimaforandringerne i samfundet.


Til spørgsmålet: ”Hvor føler du, at du kan gøre den største forskel i forhold til grøn omstilling og bæredygtighed” svarer:

  • 60 procent ”Købe bæredygtige fødevarer”

  • 57 procent svarer ”Købe bæredygtige dagligdagsprodukter (for eksempel elektronik og tøj)”

  • 41 procent svarer ”Foretage den daglige transport i kollektiv trafik eller cykel”

  • 38 procent svarer ”Reducere mit forbrug af flyrejser”

  • 17 procent svarer ”Investere min pensionsopsparing i bæredygtige aktier/værdipapirer”