Danica Balance Bæredygtigt Valg

Tag et ’Bæredygtigt Valg’ med din pension

Tilsammen har danskerne mange milliarder sparet op i deres pensioner. Som pensionsselskab er det vores opgave at passe på de formuer og investere dem, så de kan vokse, indtil de skal bruges en gang i fremtiden. Men vi har også et ansvar for at påvirke den fremtid, de skal bruges i. Med Danica Balance tager vi allerede hensyn til bæredygtighedsfaktorer. Men du har også mulighed for at vælge, om du vil investere en del af din pension på en måde, der fokuserer endnu mere på bæredygtighedsaspekter.

Vælg din balance

0%? 21%? 34%? eller 100%? Du vælger selv, hvor meget af din pension,
der skal investeres i Danica Balance Bæredygtigt Valg

Sammen har vi superkræfter

e544e967-00090256-4863dbe2

Det investerer vi i

Vi stiller strenge krav til, hvor vi investerer. Her kan du se et udvalg af de selskaber, vi investerer i.
Se mere om vores investeringer.


Ørsted

Ørsted er verdens største offshore vindselskab med en kapacitet, der er mere end dobbelt så stor som nummer to. Ørsted er rangeret som verdens mest bæredygtige selskab, og vi mener, at de vil bidrage til transitionen til en bæredygtig fremtid. Dette vil bl.a. være på grund af deres visioner om at forfølge hydrogen, som kan transformere transportsektoren i en mere bæredygtig retning.


SSE

SSE er en leder indenfor udbygningen af bæredygtig strøm og energiinfrastruktur , hvor de står til at bygge op til 8GW indenfor det næste årti. Udover dette, ser vi SSE spille en rolle i at rulle infrastrukturen ud til elektriske biler.


Nextera

NextEra er den største amerikanske udvikler af bæredygtig energi, og derved står de til at spille en central rolle i den grønne energitransformation i USA. NextEra vil gøre dette via udbygningen af vedvarende energi, investeringer i opgraderinger af deres energiinfrastruktur, samt udbygningen af infrastruktur til elektriske biler. Dette er særligt vigtigt, da ca. 40% af energiforbruget i USA stadig er baseret på fossile brændstoffer.

Vestas

Vestas er verdens største vindmølleselskab, med kunder over hele verden. Selskabet har spillet en fundamental rolle i at sænke omkostningen på at producere grøn energi. Dette har de gjort gennem forskning i mere effektiv teknologi, samt investering i skala, som tilsammen har gjort, at grøn energi mange steder i dag er konkurrencedygtigt og endda billigere end fossile energikilder. Vestas er absolut markedsleder indenfor onshore vind, mens vi ser dem spille en større rolle på offshore vind i fremtiden.

Ecolab

Ecolab er et ledende globalt selskab i kampen mod den globale vandkrise, ved at levere løsninger, som gør processer mere effektive, og derved sænker deres kunders miljømæssige påvirkning. Dette har Ecolab gjort konkret ved at sætte et ambitiøst mål om at sænke deres kunders vandforbrug per år, med 1.1bn m3 fra 2030.

Antofagasta

Antofagasta beskæftiger sig med udforskning, evaluering, udvikling og minedrift af kobber i Chile. Selskabets formål er at udvikle minedrift for en bedre fremtid på en innovativ, bæredygtig og inkluderende måde. Selskabet har muligheder for at drage fordel af transitionen mod en bæredygtig fremtid gennem deres fokus på kobber, eftersom kobberforbruget er 4 til 6 gange højere inden for vind og sol end andre energikilder, og i elektriske køretøjer kræves der næsten 4 gange mere kobber.

ABB

ABB er en banebrydende teknologileder for produkter inden for elektrificering, robotics og bevægelse samt industriel automatisering. ABB’s produkter forøger effektiviteten og sænker produktionslækager i den degenerative model. Selskabet har et stort fokus på clean tech gennem nye forretningsmodeller, samtidig med at ABB forøger dets procentmæssige andel af omsætningen, der reducerer energiforbruget for kunderne.

Sandvik

Sandvik er en ingeniørkoncern inden for værktøjer, materialeteknologi, minedrift og konstruktion. Transitionen mod en mere cirkulær forretningsmodel er en mulighed for nye innovationer - i høj grad relateret til mineforretningen og potentielt penetrationen af elektriske køretøjer og efterspørgslen for metaller til batterier - såvel som nye måder at arbejde på, der kan drive effektivitet og produktivitet, åbne nye markeder, støtte kunder og hjælpe med at opretholde langsigtet vækst.

AIA

AIA er en af de førende udbydere af liv – og sundhedsforsikringer samt opsparingsløsninger i Asien. AIA er med til at forbedre det sociale fundament i regionen, idet deres produkter forbedrer adgangen til sundhedssektoren og giver befolkningerne større sikkerhed gennem opsparing. Desuden opnår kunderne rabatter, hvis de deltager i sundhedsskabende programmer gennem AIA.

Zurich

Zurich er et schweizisk forsikringsselskab der udbyder skade – og livsforsikringspodukter globalt. Zurich er en større udbyder indenfor forsikring af grøn energi, og bæredygtighed er dybt implementeret i deres investeringspolitik. Samtidig er Zurich medejer af Blue Marble Microinsurance, der med et socialt formål fokuserer på at forsikre udsatte dele af befolkningen.

John Deere

John Deere er en amerikansk fabrikant af maskiner til landbrugssektoren. Det stigende befolkningstal globalt medfører et øget behov for fødevarer og øger presset på brugen af bl.a. vand og jord. Gennem teknologisk udvikling indenfor høst, såning og næringsstoffer spiller John Deere en vigtig rolle for at forbedre effektiviteten i landbruget.

Morningstar

Morningstar udbyder uafhængig investeringsanalyse globalt. Morningstar ejer den velansete udbyder af bæredygtighedsdata, Sustainalytics, som vi forventer vil være med til at drive en øget penetration og transparens for bæredygtige investeringer fremadrettet. Samtidig bidrager Morningstar til at lukke det globale opsparingsbehov ved at facilitere et bedre beslutningsgrundlag for bl.a. rådgivere.

TD Bank

Toronto Dominion Bank er den tiende største bank i Nordamerika. Udover at være CO2 neutral så supporterer banken Canadas tilslutning til Paris aftalen og indarbejder klimahensyn på tværs af forretningen. Eksempelvis har TD et erklæret mål om at facilitere 100mia. USD til sektorer med et lavt CO2 aftryk inden 2030. Dette gøres bl.a. gennem udlån og er indtil videre især indenfor vedvarende energi.

Rockwell Automation

Rockwell Automation er førende indenfor automatisering af produktionsprocesser primært indenfor føde – og drikkevarer, autoindustrien, bredere industri, samt mineraler. Rockwells produkter og services forbedrer kundernes resurseanvendelse gennem mindre spild og øger effektiviteten af procesinputs såsom vand og elektricitet.

Microsoft

Microsoft er verdens største software selskab, og det er næsten umuligt at nævne et selskab, som ikke bruger en eller andet form for Microsoft produkt i deres dagligdag. Microsofts produkter hjælper selskaber verden over med at blive mere produktive og få mest ud af deres ressourcer. Microsoft har også et stort fokus på at levere en positiv indvirkning i de områder de opererer i. Som eksempel har Microsoft et mål om at være CO2 negative i 2030, og i 2050 har de et mål om at fjerne al den CO2 selskabet nogensinde har udledt, siden det blev grundlagt i 1975. Endeligt vil Microsofts cloud forretning have en betydelig positiv påvirkning for deres kunders effektivitet og indirekte nedbringe mængden af elektronik.

Akamai

Akamai er et IT selskab, der specialiserer sig i services, der kan optimere og accelerere leveringen af indhold over internettet. Når mængden af data og brugen af cloudservices øges, er det kritisk at optimering af disse services for at mindske deres energiforbrug. Derudover er Akamais service vigtige for at kunne lykkedes med teknologier såsom 5G, block-chain og IoT. Selskabet har vokset deres kapacitet med 182% siden 2015, men blot øget deres energiforbrug med 8%.

Texas Instruments

Texas Instruments er et semiconductor selskab, som både designer og producerer chips. Noget af det der er vigtigst for et selskab som Texas Instruments er kontinuerligt at øge mængden af ”processing power” og samtidig nedbringe energiforbruget i deres produkter. Givet selskabets diversificerede kundebase der bl.a. indeholder bilproducenter, industriselskaber og forbrugerelektronikselskaber har deres produkter en betydelig indvirkning på vores daglige energiforbrug. Texas Instruments spiller samtidig en vigtig rolle i at levere komponenter til elbiler.

Cisco

Cisco er global markedsleder indenfor netværksudstyr (routers, switches, servers osv.). Selskabet har et meget ambitiøst mål om et nedbringe deres miljømæssige aftryk gennem bedre produktdesign samt øget brug af vedvarende energikilder. Ciscos produkter bidrager til udbredelsen af kommunikation og digital infrastruktur, hvilket er vigtigt for at forbedre den generelle levestandard i verden. Derudover har Cisco et gratis uddannelsesforløb der har til formål et forbedre folks IT færdigheder, hvor de forventer at 10 millioner mennesker vil deltage over de næste 5 år.

Visa

Visa opererer verdens største elektroniske betalingsnetværk. Visa har et positiv indvirkning på finansiel inklusion gennem deres partnerskaber med regeringer verden over, hvor de tilbyder forudbetalte debit kort til den del af befolkningen der ikke har adgang til en bankkonto. Elektroniske betalingsløsninger er samtidig med til at nedbringe muligheden for hvidvaskning af penge, korruption samt tyveri i forhold til kontanter.

Roche

Roche er en af verdens førende medicinalvirksomheder, som har specialiseret sig i at udvikle medin målrettet mod lymfe-, bryst-, tarm og lungekræft, auto-immune sygdomme, som fx leddegigt eller virologiske sygdomme. Disse behandlinger muliggør et bedre klinisk resultat for patienten enten i form af længere levetid eller færre indlæggelsesdage på hospitalet, hvilket sparer ressourcer for samfundet. Roche har et stort fokus på at behandle så mange patienter som muligt med dets medicin på globalt plan.

Medtronic

Medtronic er en af verdens største producenter af medicinaludstyr og har som som mission at “bidrage til at forbedre menneskers velfærd”, hvilket er et bærende princip, som understøtter alle processer og produkter, som Medtronic udvikler. Disse produkter skal forbedre det kliniske resultat for patienterne, og ikke mindst være billigere, så det sikrer en øget adgang til disse behandlinger og samtidig reducerer hospitalernes ressourceforbrug.

Cerner

Cerner er en af verdens største udbydere af IT løsninger til hospitaler. Cerners IT løsninger muliggør en hurtigere diagnosticering af patienterne, og kan hjælpe med at effektivisere arbejdsgangene ved at sikre en mere optimal allokering af ressourcerne. Det gør, at hospitalerne kan behandle flere patienter med de samme ressourcer, hvilket sparer samfundet penge og endnu bedre sikrer patienterne en bedre behandling.

Nestlé

Nestle er verdens største producent af føde- og drikkevarer, ernæringsløsninger for mødre og småbørn, ernæringsløsninger for hunde og katte, mælkebaserede energiprodukter til alle stadier livet, færdiglavede retter etc. Fælles for alle fødevarerne er, at de skal være sunde og være med til at give en øget livskvalitet. Nestle har et fokus på både at skabe værdi for deres forretningspartnere, men lige så vigtigt at have en positiv effekt på samfundets overordnede tilstand. Derfor har Nestle også et fokus på at reducere udledning af drivhusgasser, at have som mål at reducere affaldet fra fabrikkerne til nul og at reducere indholdet af vand i dets produkter.

Novo Nordisk

Novo Nordisk er en af verdens førende medicinalvirksomheder, som har specialiseret sig i behandling af patienter, der har fået diabetes eller som er “svært overvægtige”, og som skal tilbydes en fedmebehandling. Novo Nordisk sælger også medicin til patienter, der lider af sjældne blødersygdomme som fx hæmofili A og B. Behandling af disse patienter sikrer patienterne et bedre og længere liv med færre bivirkninger, og det sparer også samfundet mange ressourcer, der kan bruges mere fordelagtigt i andre dele af sundhedsvæsenet.

Colgate

Colgate-Palmolive er et af verdens største selskaber, der blandt andet producerer tandpasta, tandbørster og håndsæbe, hvilket er med til at sikre en god mund- og håndhygiejne i mange steder i verden. Colgate har uddannet 1,2 mia. børn , i hvor vigtigt det er at opretholde en god mundhygiejne og har som mål at nå 2 mia. børn i 2025. En god mundhygiejne reducerer antallet af bakterier i munden og reducerer antallet af lungebetændelser, betændelsestilstande i fx hjertet, diabetes, leddegigt etc. En god hygiejne reducerer antallet af bl.a. maveinfektioner og respiratoriske sygdomme, og reducerer antallet af sygedage og indlæggelser på hospitalet.

Adidas

Det tyske selskab, Adidas, er et af verdens største sportsbrands. De har en meget ambitiøs plan for at reducere spild og CO2 udledning. Derudover har Adidas et mål om at øge genanvendeligheden og bæredygtigheden i deres produktdesign. Et eksempel på dette er gennem Adidas’ Parley sneakers, som er lavet af plastikflasker, som er fundet i havet. Grundet Adidas’ produkter, har selskabet en forsyningskæde, der berører mange mennesker i tredjeverdenslande. Dette kan være forbundet med risiko, men samtidig også muligheder for at gøre en forskel for de mennesker, der er mest udsat her i verden.

BorgWarner

BorgWarner er en leverandør til autoindustrien, der specialiserer sig indenfor specifikke niche områder. Dette er primært systemer og komponenter til bilers såkaldte ”power trains”. Selskabet er innovationsleder indenfor teknologi til at nedbringe CO2!udledning fra biler, og de spiller samtidig en vigtig rolle indenfor elektrificeringen af transportindustrien, vha. deres komponenter til elbiler.

Starbucks

Starbucks opererer verdens største netværk af kaffebarer. Starbucks har et stort fokus på bæredygtighed gennem deres forsyningskæde. I dag er 99% af deres kaffe, som serveres i deres cafeer, fra bæredygtige kaffebønner. Starbucks arbejder intensivt på at danne partnerskaber i deres forsyningskæde, hvorved de vil sikre sig, at deres leverandører får bedre arbejdsforhold samt en fair betaling for deres produkter. Derudover har Starbucks et meget ambitiøst mål om at blive ”ressource positive” – hvilket i praksis betyder, at de vil give mere tilbage, end de bruger.

Google

Alphabet er moderselskabet til verdens førende online søgemaskine, Google. Udover at Google giver folk en lettilgængelig metode til at få information, har de også som mål at bruge 100% vedværende energikilder i deres datacentre verden over. Derudover har de en produktserie, kaldet NEST, som er termostater, der mindsker folks energiforbrug i hjemmet. Dette er et eksempel på, hvordan selskabet tænker cirkulær økonomi ind i deres produktportefølje. Endeligt vil Google’s cloud forretning have en betydelig positiv påvirkning for deres kunders effektivitet og indirekte nedbringe CO 2 og mængden af elektronisk affald.

Avangrid

Avangrid er et af de ledende selskaber indenfor den grønne energitransformation I USA. Dette er særligt vigtigt, da ca. 40% af energiforbruget i USA stadig er baseret på fossile brændstoffer. Avangrid er et af de største selskaber indenfor amerikansk offshore vind, samtidigt med at de investerer i opgraderinger af deres energiinfrastruktur og udbygningen af infrastrukturen til elektriske biler.

Schneider Electric

Schneider er et førende selskab indenfor elektrificering, hvor de skaber positive bidrag gennem deres Green Premium- og EcoFit Recycling programmer. Med udgangspunkt i disse, sænker Schneider deres kunders miljømæssige aftryk.

EON

EON er et europæisk førende selskab indenfor energiinfrastruktur, elektrificering af transportsektoren, samt udviklingen af bæredygtige løsninger til byudvikling. EON’s vigtigste bidrag til en bæredygtig fremtid er gennem investeringer i at opgradere energiinfrastruktur, så mere grøn strøm kan integreres.

Prysmian Group

Prysmian er en global leder indenfor kabler til bl.a. offshore vind og energiinfrastruktur. Prysmian bidrager også positivt gennem deres egen globale forsyningskæde, hvor de har mål for genbrugt materiale og etiske standarder.

National Grid

National Grid investerer massivt i energiinfrastruktur, der faciliterer, at bæredygtig energi kan integreres ind i energisystemet. Dette gøres både i USA og i England, hvor de er et af de førende forsyningsselskaber.

ResMed

ResMed har et stort fokus på at skabe bedre løsninger for folk, der er diagnosticeret med søvnapnø – en sygdom, som ødelægger deres søvn, og som koster mange ressourcer for samfundet og de berørte i form af flere sygedage, en usund livsstil og en uproduktiv hverdag som følge af overdreven træthed.

Merck

MERCK er et globalt medicinalselskab med fokus på at skabe en øget adgang til medicin og behandlinger, bl.a.immun-terapi til cancerbehandling og vacciner bl.a Ebola og HPV. Merck har et stort fokus på uddannelse og træning i specielt udviklingslande, hvor adgangen normalt er meget begrænset.

Munich Re

Munich Re er verdens største genforsikringsselskab og opererer globalt. Munich Re har underskrevet FNs principper for ansvarlige investeringer og bæredygtig forsikringsdrift. Således er FNs bæredygtighedsmål og ESG direkte implementeret i Munich Res investeringsaktiviteter og påtagelse af forsikringsrisici. Som genforsikringsselskab er Munich Re direkte eksponeret imod de negative konsekvenser af klimaforandringerne, f.eks. naturkatastrofer som orkaner, oversvømmelser og skovbrande.

Astra Zeneca

AstraZeneca er et globalt medicinalselskab med fokus på at skabe øget adgang til medicin og behandlinger, især i udviklingslandene. Astrazeneca var samtidigt et af de første selskaber til at teste en vaccine mod corona-virussen, og har ellers en meget stor og voksende cancer division.

Danone

Danone er en af verdens førende producenter af fødevarer med fokus på at udvikle sundere produkter, der har et ernæringsindhold, som understøtter kroppens naturlige funktioner, og er ved at lancere flere plante-baserede produkter, der er nemmere at fordøje. Endelig har Danone et mål om at være CO2 neutral i 2050, og at bruge bionedbrydelig emballage, der kan genanvendes.

Kerry

Kerry er et førende ingrediens selskab, som hjælper andre virksomheder med at lancere nye produkter, der er sundere og mere naturlige og med færre tilsætningsstoffer. Selskabet har stort fokus på bæredygtighed både internt og eksternt, og har bl.a. som fokus at reducere affald og udledning af CO2.

Christian Hansen

Chr. Hansen er rangeret som det andet mest bæredygtige selskab i verden. Chr. Hansen har specialiseret sig i at lave enzymer, der indgår i produkter, som er mere “naturlige”, bæredygtige og som indgår i fødevarer, der indgår i en sund levestil, specielt probiotikum og ernæringsprodukter til børn. I dag er +80% af Chr. Hansens forretning positioneret, så de bidrager til FNs Verdensmål.

American States Water

American States Water er et amerikansk selskab, som forsyner mere end 1 mio. mennesker i 9 stater med trygge og driftssikre vandydelser. I alle disse stater fokuserer American States Water på at levere adgang til sikker, ren og tilgængelig vand, der er tilstrækkeligt i forhold til forbrug, madlavning og gode sanitære forhold, hvilket skal ske til en overkommelig pris. Selskabet investerer løbende i forbedringer af infrastruktur for netop at sikre adgang til rent vand for dets kunder.

American Water Works

American Water Works er amerikansk vandforsyningsselskab, som har over 82.000 km vandrør, 611 vandværker og 130 vandrensningsanlæg. Selskabet investerer massivt i at vedligeholde og udvikle deres vandinfrastruktur, med fokus på at reducere spildt vand. Det gør de ved at investere og sætte mål for opgraderinger af deres rørledninger og vandkvaliteten. American Water Works leverer vand til 14 millioner mennesker på tværs af 46 amerikanske stater og i Canada.

Waste Management Corp

Waste Management Corp kæmper mod den enorme miljømæssige udfordring fra det store overforbrug af ressourcer, gennem bæredygtige løsninger for affald, med fokus på genbrug.

Nike

Nike er en global leder i at skubbe bæredygtighedsagendaen i tekstilindustrien. Dette er særligt vigtigt, da tekstil er en industri med både miljømæssige- og sociale udfordringer. Nike har sat bæredygtighedsmål for CO2, zero waste og forøgelse af genbrugt plastik. Som et selskab i tekstilindustrien, har Nike en global forsyningskæde, særligt i områder med sociale udfordringer. Dette leder til risici, men også muligheden for, at når Nike gør noget bedre gennem deres tiltag, så påvirker det nogle af klodens mest udsatte mennesker.

Xylem

Xylem er en global leder indenfor vandteknologi, som er med til at levere løsninger til den globale vandkrise. Selskabet har sat et mål om at spare 16,5mia m3 vand for deres kunder, samt at nå 20 million mennesker på bunden af den økonomiske pyramide med deres løsninger. Xylem har investeret kraftigt i præcisionsteknologi, som kan sænke omkostningen for at reparere den oftest meget gamle vandinfrastruktur.

Det investerer vi i

Vi stiller strenge krav til, hvor vi investerer. Her kan du se et udvalg af de selskaber, vi investerer i.
Se mere om vores investeringer.


Ørsted

Ørsted er verdens største offshore vindselskab med en kapacitet, der er mere end dobbelt så stor som nummer to. Ørsted er rangeret som verdens mest bæredygtige selskab, og vi mener, at de vil bidrage til transitionen til en bæredygtig fremtid. Dette vil bl.a. være på grund af deres visioner om at forfølge hydrogen, som kan transformere transportsektoren i en mere bæredygtig retning.


SSE

SSE er en leder indenfor udbygningen af bæredygtig strøm og energiinfrastruktur , hvor de står til at bygge op til 8GW indenfor det næste årti. Udover dette, ser vi SSE spille en rolle i at rulle infrastrukturen ud til elektriske biler.


Nextera

NextEra er den største amerikanske udvikler af bæredygtig energi, og derved står de til at spille en central rolle i den grønne energitransformation i USA. NextEra vil gøre dette via udbygningen af vedvarende energi, investeringer i opgraderinger af deres energiinfrastruktur, samt udbygningen af infrastruktur til elektriske biler. Dette er særligt vigtigt, da ca. 40% af energiforbruget i USA stadig er baseret på fossile brændstoffer.

Vestas

Vestas er verdens største vindmølleselskab, med kunder over hele verden. Selskabet har spillet en fundamental rolle i at sænke omkostningen på at producere grøn energi. Dette har de gjort gennem forskning i mere effektiv teknologi, samt investering i skala, som tilsammen har gjort, at grøn energi mange steder i dag er konkurrencedygtigt og endda billigere end fossile energikilder. Vestas er absolut markedsleder indenfor onshore vind, mens vi ser dem spille en større rolle på offshore vind i fremtiden.

Ecolab

Ecolab er et ledende globalt selskab i kampen mod den globale vandkrise, ved at levere løsninger, som gør processer mere effektive, og derved sænker deres kunders miljømæssige påvirkning. Dette har Ecolab gjort konkret ved at sætte et ambitiøst mål om at sænke deres kunders vandforbrug per år, med 1.1bn m3 fra 2030.

Antofagasta

Antofagasta beskæftiger sig med udforskning, evaluering, udvikling og minedrift af kobber i Chile. Selskabets formål er at udvikle minedrift for en bedre fremtid på en innovativ, bæredygtig og inkluderende måde. Selskabet har muligheder for at drage fordel af transitionen mod en bæredygtig fremtid gennem deres fokus på kobber, eftersom kobberforbruget er 4 til 6 gange højere inden for vind og sol end andre energikilder, og i elektriske køretøjer kræves der næsten 4 gange mere kobber.

ABB

ABB er en banebrydende teknologileder for produkter inden for elektrificering, robotics og bevægelse samt industriel automatisering. ABB’s produkter forøger effektiviteten og sænker produktionslækager i den degenerative model. Selskabet har et stort fokus på clean tech gennem nye forretningsmodeller, samtidig med at ABB forøger dets procentmæssige andel af omsætningen, der reducerer energiforbruget for kunderne.

Sandvik

Sandvik er en ingeniørkoncern inden for værktøjer, materialeteknologi, minedrift og konstruktion. Transitionen mod en mere cirkulær forretningsmodel er en mulighed for nye innovationer - i høj grad relateret til mineforretningen og potentielt penetrationen af elektriske køretøjer og efterspørgslen for metaller til batterier - såvel som nye måder at arbejde på, der kan drive effektivitet og produktivitet, åbne nye markeder, støtte kunder og hjælpe med at opretholde langsigtet vækst.

AIA

AIA er en af de førende udbydere af liv – og sundhedsforsikringer samt opsparingsløsninger i Asien. AIA er med til at forbedre det sociale fundament i regionen, idet deres produkter forbedrer adgangen til sundhedssektoren og giver befolkningerne større sikkerhed gennem opsparing. Desuden opnår kunderne rabatter, hvis de deltager i sundhedsskabende programmer gennem AIA.

Zurich

Zurich er et schweizisk forsikringsselskab der udbyder skade – og livsforsikringsprodukter globalt. Zurich er en større udbyder indenfor forsikring af grøn energi, og bæredygtighed er dybt implementeret i deres investeringspolitik. Samtidig er Zurich medejer af Blue Marble Microinsurance, der med et socialt formål fokuserer på at forsikre udsatte dele af befolkningen.

John Deere

John Deere er en amerikansk fabrikant af maskiner til landbrugssektoren. Det stigende befolkningstal globalt medfører et øget behov for fødevarer og øger presset på brugen af bl.a. vand og jord. Gennem teknologisk udvikling indenfor høst, såning og næringsstoffer spiller John Deere en vigtig rolle for at forbedre effektiviteten i landbruget.

Morningstar

Morningstar udbyder uafhængig investeringsanalyse globalt. Morningstar ejer den velansete udbyder af bæredygtighedsdata, Sustainalytics, som vi forventer vil være med til at drive en øget penetration og transparens for bæredygtige investeringer fremadrettet. Samtidig bidrager Morningstar til at lukke det globale opsparingsbehov ved at facilitere et bedre beslutningsgrundlag for bl.a. rådgivere.

TD Bank

Toronto Dominion Bank er den tiende største bank i Nordamerika. Udover at være CO2 neutral så supporterer banken Canadas tilslutning til Paris aftalen og indarbejder klimahensyn på tværs af forretningen. Eksempelvis har TD et erklæret mål om at facilitere 100mia. USD til sektorer med et lavt CO2-aftryk inden 2030. Dette gøres bl.a. gennem udlån og er indtil videre især indenfor vedvarende energi.

Rockwell Automation

Rockwell Automation er førende indenfor automatisering af produktionsprocesser primært indenfor føde – og drikkevarer, autoindustrien, bredere industri, samt mineraler. Rockwells produkter og services forbedrer kundernes resurseanvendelse gennem mindre spild og øger effektiviteten af procesinputs såsom vand og elektricitet.

Microsoft

Microsoft er verdens største software selskab, og det er næsten umuligt at nævne et selskab, som ikke bruger en eller andet form for Microsoft produkt i deres dagligdag. Microsofts produkter hjælper selskaber verden over med at blive mere produktive og få mest ud af deres ressourcer. Microsoft har også et stort fokus på at levere en positiv indvirkning i de områder de opererer i. Som eksempel har Microsoft et mål om at være CO2 negative i 2030, og i 2050 har de et mål om at fjerne al den CO2 selskabet nogensinde har udledt, siden det blev grundlagt i 1975. Endeligt vil Microsofts cloud forretning have en betydelig positiv påvirkning for deres kunders effektivitet og indirekte nedbringe mængden af elektronik.

Akamai

Akamai er et IT selskab, der specialiserer sig i services, der kan optimere og accelerere leveringen af indhold over internettet. Når mængden af data og brugen af cloudservices øges, er det kritisk at optimering af disse services for at mindske deres energiforbrug. Derudover er Akamais service vigtige for at kunne lykkedes med teknologier såsom 5G, block-chain og IoT. Selskabet har vokset deres kapacitet med 182 % siden 2015, men blot øget deres energiforbrug med 8%.

Texas Instruments

Texas Instruments er et semiconductor selskab, som både designer og producerer chips. Noget af det der er vigtigst for et selskab som Texas Instruments er kontinuerligt at øge mængden af ”processing power” og samtidig nedbringe energiforbruget i deres produkter. Givet selskabets diversificerede kundebase der bl.a. indeholder bilproducenter, industriselskaber og forbrugerelektronikselskaber har deres produkter en betydelig indvirkning på vores daglige energiforbrug. Texas Instruments spiller samtidig en vigtig rolle i at levere komponenter til elbiler.

Cisco

Cisco er global markedsleder indenfor netværksudstyr (routers, switches, servers osv.). Selskabet har et meget ambitiøst mål om et nedbringe deres miljømæssige aftryk gennem bedre produktdesign samt øget brug af vedvarende energikilder. Ciscos produkter bidrager til udbredelsen af kommunikation og digital infrastruktur, hvilket er vigtigt for at forbedre den generelle levestandard i verden. Derudover har Cisco et gratis uddannelsesforløb der har til formål et forbedre folks IT færdigheder, hvor de forventer at 10 millioner mennesker vil deltage over de næste 5 år.

Visa

Visa opererer verdens største elektroniske betalingsnetværk. Visa har et positiv indvirkning på finansiel inklusion gennem deres partnerskaber med regeringer verden over, hvor de tilbyder forudbetalte debit kort til den del af befolkningen der ikke har adgang til en bankkonto. Elektroniske betalingsløsninger er samtidig med til at nedbringe muligheden for hvidvaskning af penge, korruption samt tyveri i forhold til kontanter.

Roche

Roche er en af verdens førende medicinalvirksomheder, som har specialiseret sig i at udvikle medin målrettet mod lymfe-, bryst-, tarm og lungekræft, auto-immune sygdomme, som fx leddegigt eller virologiske sygdomme. Disse behandlinger muliggør et bedre klinisk resultat for patienten enten i form af længere levetid eller færre indlæggelsesdage på hospitalet, hvilket sparer ressourcer for samfundet. Roche har et stort fokus på at behandle så mange patienter som muligt med dets medicin på globalt plan.

Medtronic

Medtronic er en af verdens største producenter af medicinaludstyr og har som som mission at “bidrage til at forbedre menneskers velfærd”, hvilket er et bærende princip, som understøtter alle processer og produkter, som Medtronic udvikler. Disse produkter skal forbedre det kliniske resultat for patienterne, og ikke mindst være billigere, så det sikrer en øget adgang til disse behandlinger og samtidig reducerer hospitalernes ressourceforbrug.

Cerner

Cerner er en af verdens største udbydere af IT løsninger til hospitaler. Cerners IT løsninger muliggør en hurtigere diagnosticering af patienterne, og kan hjælpe med at effektivisere arbejdsgangene ved at sikre en mere optimal allokering af ressourcerne. Det gør, at hospitalerne kan behandle flere patienter med de samme ressourcer, hvilket sparer samfundet penge og endnu bedre sikrer patienterne en bedre behandling.

Nestlé

Nestle er verdens største producent af føde- og drikkevarer, ernæringsløsninger for mødre og småbørn, ernæringsløsninger for hunde og katte, mælkebaserede energiprodukter til alle stadier livet, færdiglavede retter etc. Fælles for alle fødevarerne er, at de skal være sunde og være med til at give en øget livskvalitet. Nestle har et fokus på både at skabe værdi for deres forretningspartnere, men lige så vigtigt at have en positiv effekt på samfundets overordnede tilstand. Derfor har Nestle også et fokus på at reducere udledning af drivhusgasser, at have som mål at reducere affaldet fra fabrikkerne til nul og at reducere indholdet af vand i dets produkter.

Novo Nordisk

Novo Nordisk er en af verdens førende medicinalvirksomheder, som har specialiseret sig i behandling af patienter, der har fået diabetes eller som er “svært overvægtige”, og som skal tilbydes en fedmebehandling. Novo Nordisk sælger også medicin til patienter, der lider af sjældne blødersygdomme som fx hæmofili A og B. Behandling af disse patienter sikrer patienterne et bedre og længere liv med færre bivirkninger, og det sparer også samfundet mange ressourcer, der kan bruges mere fordelagtigt i andre dele af sundhedsvæsenet.

Colgate

Colgate-Palmolive er et af verdens største selskaber, der blandt andet producerer tandpasta, tandbørster og håndsæbe, hvilket er med til at sikre en god mund- og håndhygiejne i mange steder i verden. Colgate har uddannet 1,2 mia. børn , i hvor vigtigt det er at opretholde en god mundhygiejne og har som mål at nå 2 mia. børn i 2025. En god mundhygiejne reducerer antallet af bakterier i munden og reducerer antallet af lungebetændelser, betændelsestilstande i fx hjertet, diabetes, leddegigt etc. En god hygiejne reducerer antallet af bl.a. maveinfektioner og respiratoriske sygdomme, og reducerer antallet af sygedage og indlæggelser på hospitalet.

Adidas

Det tyske selskab, Adidas, er et af verdens største sportsbrands. De har en meget ambitiøs plan for at reducere spild og CO2 udledning. Derudover har Adidas et mål om at øge genanvendeligheden og bæredygtigheden i deres produktdesign. Et eksempel på dette er gennem Adidas’ Parley sneakers, som er lavet af plastikflasker, som er fundet i havet. Grundet Adidas’ produkter, har selskabet en forsyningskæde, der berører mange mennesker i tredjeverdenslande. Dette kan være forbundet med risiko, men samtidig også muligheder for at gøre en forskel for de mennesker, der er mest udsat her i verden.

BorgWarner

BorgWarner er en leverandør til autoindustrien, der specialiserer sig indenfor specifikke niche områder. Dette er primært systemer og komponenter til bilers såkaldte ”power trains”. Selskabet er innovationsleder indenfor teknologi til at nedbringe CO2!udledning fra biler, og de spiller samtidig en vigtig rolle indenfor elektrificeringen af transportindustrien, vha. deres komponenter til elbiler.

Starbucks

Starbucks opererer verdens største netværk af kaffebarer. Starbucks har et stort fokus på bæredygtighed gennem deres forsyningskæde. I dag er 99% af deres kaffe, som serveres i deres cafeer, fra bæredygtige kaffebønner. Starbucks arbejder intensivt på at danne partnerskaber i deres forsyningskæde, hvorved de vil sikre sig, at deres leverandører får bedre arbejdsforhold samt en fair betaling for deres produkter. Derudover har Starbucks et meget ambitiøst mål om at blive ”ressource positive” – hvilket i praksis betyder, at de vil give mere tilbage, end de bruger.

Google

Alphabet er moderselskabet til verdens førende online søgemaskine, Google. Udover at Google giver folk en lettilgængelig metode til at få information, har de også som mål at bruge 100% vedværende energikilder i deres datacentre verden over. Derudover har de en produktserie, kaldet NEST, som er termostater, der mindsker folks energiforbrug i hjemmet. Dette er et eksempel på, hvordan selskabet tænker cirkulær økonomi ind i deres produktportefølje. Endeligt vil Google’s cloud forretning have en betydelig positiv påvirkning for deres kunders effektivitet og indirekte nedbringe CO 2 og mængden af elektronisk affald.

Avangrid

Avangrid er et af de ledende selskaber indenfor den grønne energitransformation I USA. Dette er særligt vigtigt, da ca. 40% af energiforbruget i USA stadig er baseret på fossile brændstoffer. Avangrid er et af de største selskaber indenfor amerikansk offshore vind, samtidigt med at de investerer i opgraderinger af deres energiinfrastruktur og udbygningen af infrastrukturen til elektriske biler.

Schneider Electric

Schneider er et førende selskab indenfor elektrificering, hvor de skaber positive bidrag gennem deres Green Premium- og EcoFit Recycling programmer. Med udgangspunkt i disse, sænker Schneider deres kunders miljømæssige aftryk.

EON

EON er et europæisk førende selskab indenfor energiinfrastruktur, elektrificering af transportsektoren, samt udviklingen af bæredygtige løsninger til byudvikling. EON’s vigtigste bidrag til en bæredygtig fremtid er gennem investeringer i at opgradere energiinfrastruktur, så mere grøn strøm kan integreres.

Prysmian Group

Prysmian er en global leder indenfor kabler til bl.a. offshore vind og energiinfrastruktur. Prysmian bidrager også positivt gennem deres egen globale forsyningskæde, hvor de har mål for genbrugt materiale og etiske standarder.

National Grid

National Grid investerer massivt i energiinfrastruktur, der faciliterer, at bæredygtig energi kan integreres ind i energisystemet. Dette gøres både i USA og i England, hvor de er et af de førende forsyningsselskaber.

ResMed

ResMed har et stort fokus på at skabe bedre løsninger for folk, der er diagnosticeret med søvnapnø – en sygdom, som ødelægger deres søvn, og som koster mange ressourcer for samfundet og de berørte i form af flere sygedage, en usund livsstil og en uproduktiv hverdag som følge af overdreven træthed.

Merck

MERCK er et globalt medicinalselskab med fokus på at skabe en øget adgang til medicin og behandlinger, bl.a.immun-terapi til cancerbehandling og vacciner bl.a Ebola og HPV. Merck har et stort fokus på uddannelse og træning i specielt udviklingslande, hvor adgangen normalt er meget begrænset.

Munich Re

Munich Re er verdens største genforsikringsselskab og opererer globalt. Munich Re har underskrevet FNs principper for ansvarlige investeringer og bæredygtig forsikringsdrift. Således er FNs bæredygtighedsmål og ESG direkte implementeret i Munich Res investeringsaktiviteter og påtagelse af forsikringsrisici. Som genforsikringsselskab er Munich Re direkte eksponeret imod de negative konsekvenser af klimaforandringerne, f.eks. naturkatastrofer som orkaner, oversvømmelser og skovbrande.

Astra Zeneca

AstraZeneca er et globalt medicinalselskab med fokus på at skabe øget adgang til medicin og behandlinger, især i udviklingslandene. Astrazeneca var samtidigt et af de første selskaber til at teste en vaccine mod corona-virussen, og har ellers en meget stor og voksende cancer division.

Danone

Danone er en af verdens førende producenter af fødevarer med fokus på at udvikle sundere produkter, der har et ernæringsindhold, som understøtter kroppens naturlige funktioner, og er ved at lancere flere plante-baserede produkter, der er nemmere at fordøje. Endelig har Danone et mål om at være CO2 neutral i 2050, og at bruge bionedbrydelig emballage, der kan genanvendes.

Kerry

Kerry er et førende ingrediens selskab, som hjælper andre virksomheder med at lancere nye produkter, der er sundere og mere naturlige og med færre tilsætningsstoffer. Selskabet har stort fokus på bæredygtighed både internt og eksternt, og har bl.a. som fokus at reducere affald og udledning af CO2.

Christian Hansen

Chr. Hansen er rangeret som det andet mest bæredygtige selskab i verden. Chr. Hansen har specialiseret sig i at lave enzymer, der indgår i produkter, som er mere “naturlige”, bæredygtige og som indgår i fødevarer, der indgår i en sund levestil, specielt probiotikum og ernæringsprodukter til børn. I dag er +80% af Chr. Hansens forretning positioneret, så de bidrager til FNs Verdensmål.

American States Water

American States Water er et amerikansk selskab, som forsyner mere end 1 mio. mennesker i 9 stater med trygge og driftssikre vandydelser. I alle disse stater fokuserer American States Water på at levere adgang til sikker, ren og tilgængelig vand, der er tilstrækkeligt i forhold til forbrug, madlavning og gode sanitære forhold, hvilket skal ske til en overkommelig pris. Selskabet investerer løbende i forbedringer af infrastruktur for netop at sikre adgang til rent vand for dets kunder.

American Water Works

American Water Works er amerikansk vandforsyningsselskab, som har over 82.000 km vandrør, 611 vandværker og 130 vandrensningsanlæg. Selskabet investerer massivt i at vedligeholde og udvikle deres vandinfrastruktur, med fokus på at reducere spildt vand. Det gør de ved at investere og sætte mål for opgraderinger af deres rørledninger og vandkvaliteten. American Water Works leverer vand til 14 millioner mennesker på tværs af 46 amerikanske stater og i Canada.

Waste Management Corp

Waste Management Corp kæmper mod den enorme miljømæssige udfordring fra det store overforbrug af ressourcer, gennem bæredygtige løsninger for affald, med fokus på genbrug.

Nike

Nike er en global leder i at skubbe bæredygtighedsagendaen i tekstilindustrien. Dette er særligt vigtigt, da tekstil er en industri med både miljømæssige- og sociale udfordringer. Nike har sat bæredygtighedsmål for CO2, zero waste og forøgelse af genbrugt plastik. Som et selskab i tekstilindustrien, har Nike en global forsyningskæde, særligt i områder med sociale udfordringer. Dette leder til risici, men også muligheden for, at når Nike gør noget bedre gennem deres tiltag, så påvirker det nogle af klodens mest udsatte mennesker.

Xylem

Xylem er en global leder indenfor vandteknologi, som er med til at levere løsninger til den globale vandkrise. Selskabet har sat et mål om at spare 16,5 mia m3 vand for deres kunder, samt at nå 20 million mennesker på bunden af den økonomiske pyramide med deres løsninger. Xylem har investeret kraftigt i præcisionsteknologi, som kan sænke omkostningen for at reparere den oftest meget gamle vandinfrastruktur.

Hvordan hænger det sammen?

f5ca9fcd-00090256-5e5f49a2


Danica Pension leverer ny bæredygtig pensionsløsning

Nu kan Danica Pensions ca. 800.000 kunder investere med et styrket fokus på bæredygtighed i Danica Balance Bæredygtigt Valg.

cc2c2feb-00090256-345bfc5f


Rasmus Lynge, Head of Labour & Employee Relations i Novozymes

”Selvom Danica Pension i forvejen har et fokus på bæredygtighed, så er det, at der nu er mulighed for den enkelte til at lægge ekstra på, det synes vi, giver et rigtig stærkt produkt, som vi glæder os til at lancere for vores medarbejdere,” siger Rasmus Lynge fra Novozymes.

4142bce9-00090256-c706b099


Du har måske en masse spørgsmål om Bæredygtigt Valg

Hvad med afkastet? Koster det noget at skrue op eller ned? Og hvad er det i grunden, der investeres i? Her giver vores investeringsdirektør, Poul Kobberup svar på det og meget mere.

Læs mere om vores investeringer her

 


Ansvarlighed i investeringsprocessen

At investere ansvarligt handler både om at udvælge gode og sunde investeringer, så din pensionsopsparing kan vokse - og om at skubbe selskaber i en bæredygtig retning. Læs, hvordan vi sikrer, at vores investeringer er ansvarlige.

Læs mere om ansvarlige investeringer i Danica Pension

7dcb3677-00090256-618a9e39


Sådan fastsætter du din andel Bæredygtig Valg

Se, hvordan du ændrer din andel Bæredygtig valg i Netpension.

Vælg din andel i netpension


Samfundsansvar og bæredygtighed

Vi har overfor os selv, hinanden og fremtidige generationer et naturligt ansvar for at beskytte og forbedre vores samfund. Vores arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed på tværs af hele Danica Pension kan du læse om her.

Samfundsansvar og bæredygtighed i Danica Pension

This page is also available in English

Read more

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?