Derfor sender vi en mail til de af dine medarbejdere, som, vi kan se, ikke sparer nok op til pension – eller som vi ud fra beregninger vurderer højst sandsynligt ikke sparer nok op til pension.

Dine medarbejdere kan få mange tusinde mere på deres opsparing

Indbetaler dine medarbejdere et ekstra beløb til deres pensionsopsparing over deres bruttoløn de kommende måneder, kan de få mange tusinde kroner mere på deres opsparing – helt uden at de kan mærke det på kontoen. De skal blot bruge deres overskydende skat til at kompensere for det, de får udbetalt mindre i løn.

Og det kan blive til mange penge, når de en dag skal på pension. Dine medarbejdere kan nemlig få fradrag for indbetalingen og kan derfor sætte meget mere ind på pensionsopsparingen, end de får tilbage i skat.

  • Medarbejdere, som betaler bundskat, kan som udgangspunkt indbetale 1,74 gange det beløb, de har fået tilbage i skat, på deres pensionsopsparing

Får en medarbejder 10.000 kroner tilbage i skat, kan medarbejderen altså sætte 17.400 kroner mere ind på sin pensionsopsparing. Medarbejderen vil stadig kun få 10.000 kroner mindre i løn efter skat.

  • Medarbejdere, som betaler topskat, kan som udgangspunkt indbetale 2,26 gange det beløb, de har fået tilbage i skat, på deres pensionsopsparing

Får en medarbejder 10.000 kroner tilbage i skat, kan medarbejderen altså sætte 22.600 kroner mere ind på sin pensionsopsparing. Medarbejderen vil stadig kun få 10.000 kroner mindre i løn efter skat.

Derudover vil beløbet naturligvis vokse, frem til medarbejderen går på pension.