2016 og første halvdel af 2017 har budt på solide afkast til vores kunder i markedsrenteprodukter som Danica Balance. En af årsagerne er vores store fokus på alternative investeringer som fx ejendomme, infrastruktur og alternative kreditter, og bag kulisserne er vi for længst i gang med at tage de skridt, der også skal sikre gode afkast om 10, 20 år og 30 år.
”Alternative investeringer kræver ofte en meget lang tidshorisont, hvor vi skal gøde jorden nu for at kunne høste i fremtiden. Et godt eksempel er projektet Uptown Nørrebro, hvor vi i øjeblikket etablerer ca. 500 studieboliger på Nørrebro i København. Her foretager vi store investeringer nu i forventning om, at projektet på længere sigt vil levere et godt afkast til vores kunder,” fortæller Anders Svennesen, der er CIO i Dania Pension.

Et nyt mindset i Danica Pension
Uptown Nørrebro ved Nørrebro Station står efter planen helt færdigt i sommeren 2019, og projektet omfatter blandt andet et spektakulært 29 etagers tårn med studieboliger.
”Det er et fantastisk projekt, fordi vi ikke blot sikrer en attraktiv, langsigtet investering for vores pensionskunder, men også bidrager til at løse det store problem med manglen på studieboliger i hovedstaden,” siger Anders Svennesen.
Uptown Nørrebro er et godt billede på et nyt mindset, der har slået rod i Danica Pension i jagten på gode, langsigtede afkast. Tidligere var alternative investeringer blot noget, der blev tilføjet på toppen af aktier og obligationer i kundernes porteføljer, men sådan er det ikke længere:
”I dag har vi ændret vores mindset, så alternative investeringer udgør selve fundamentet i kundernes porteføljer. Det er vores vurdering, at alternative investeringer kan give høje risikojusterede afkast, og qua vores størrelse har vi de finansielle muskler til at få del i mange attraktive investeringsmuligheder,” forklarer han.

Kan øge stabiliteten i kundernes afkast
Anders Svennesen fortæller, at alternative investeringer ikke blot kan være en nøgle til gode afkast, men også kan sikre større stabilitet i kundernes afkast. Det skyldes, at værdien af alternative investeringer ikke nødvendigvis svinger i takt med aktie- og obligationskurserne.
”Dermed kan afkastet fra alternative investeringer ofte være med til at holde hånden under kundernes afkast i perioder, hvor aktierne fx har det svært,” siger han.
Eller som han udtrykker det:
”Selv om aktiekurserne falder i en periode, betaler de studerende jo stadig husleje for at bo i deres lejligheder i Uptown Nørrebro.”
Vil du læse mere om projektet – eller have besked, når det bliver muligt at skrive sig op til en bolig i Uptown Nørrebro – så klik her.