Tidspension er unik i sin konstruktion og fungerer ikke helt som andre pensionsopsparinger. 

I Tidspension opererer vi med to konti:

  • en Pensionskonto
  • en Bufferkonto

På Pensionskontoen (P-kontoen) placerer vi dine indbetalinger. Og på Bufferkontoen (B-kontoen) placerer vi dit investeringsafkast, som løbende bliver overført til din opsparing på P-kontoen. På den måde er det muligt både at opnå et højt, forventet afkast og samtidig sikre stabilitet i udbetalingerne.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Læs hvordan produktet tager hensyn til bæredygtighedsrisici og fremmer miljømæssige og sociale forhold samt sikrer god selskabsledelse.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Sådan virker Tidspension

Læs mere