Bruger-id

 • Dit bruger-id

  Når du opretter en aftale til Netpension Firma, får du tildelt et bruger-id. Det tildelte bruger-id står på bilaget til aftaledokumentet. Hvis du ikke har bilaget, kan du få oplyst dit bruger-id på følgende måder:

  • I det brev, du fik sammen med din nøgleviser til Netpension Firma.
  • Er der andre brugere af Netpension Firma i din virksomhed, kan de finde dit bruger-id i Netpension Firma under 'Hvem har adgang'.
  • Ring til Teknisk support.

  Dit personlige bruger-id er en vigtig del af sikkerheden i Netpension Firma og er sammen med dit kodeord og din nøgleviser din sikkerhed for, at ingen andre kan benytte din adgang til Netpension Firma.

  Et bruger-id består af seks tal fx 222222 eller et tal, et bogstav og fire tal fx 2A2222.

En god pensionsordning gør din virksomhed til en endnu mere attraktiv arbejdsplads.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.