Rådgivning

Sådan rådgiver vi jer som virksomhed


At hjælpe både jer som virksomhed og jeres medarbejdere, er vores vigtigste opgave, så vi kan styrke virksomheden – nu og i fremtiden. Det gør vi blandt andet ved at give jer som virksomhed klare anbefalinger, der er baseret på indsigter og kundedata, og proaktiv rådgivning til jeres medarbejdere, der er nemme at handle på, hvilket sikrer, at I sammen står godt rustet fremover.

Vi arbejder også løbende på at hjælpe jer bedst muligt med at forebygge sygdom, øge trivslen blandt medarbejderne og hjælpe syge medarbejdere hurtigt tilbage i arbejde. Alt det kan medvirke til at reducere produktivitetstab, der i sidste ende kan koste dyrt på jeres bundlinje.

Proaktiv rådgivning med klare anbefalinger

Vi følger løbende op på, om dine medarbejdere er sikret rigtigt og rapporterer til dig, hvor mange medarbejdere, der følger vores anbefalinger.

I får status på, hvor mange af jeres medarbejdere, der har tilmeldt sig Danica Update. Med Danica Update har vi mulighed for at kontakte medarbejderne direkte, hvis der sker ændringer i deres liv, der gør det smart at tilpasse noget i deres pension, så deres pension passer til der, hvor de er i livet.

I får også en opgørelse på hvor mange medarbejdere, vi har kontaktet proaktivt med opfordring til at tage et PensionsTjek og hvor mange af dem, der efterfølgende har gennemført PensionsTjekket. På den måde får I et indtryk af hvor mange, der har modtaget proaktiv rådgivning og følger vores anbefalinger.

I får også anbefalinger og konkrete værktøjer til indsatser, vi sammen kan sætte i gang i virksomheden, så dine medarbejdere er hjulpet bedst muligt.

 

Læs mere om vores klare anbefalinger

  

Klik her

Læs mere om, hvordan vi
rådgiver dine medarbejdere

Klik her

 

Klare anbefalinger til jer baseret på lovgivning og data

Bliver en medarbejder syg, vil I som virksomhed kun have ét kontaktpunkt ind til os. Vi har erfarne socialrådgivere, der kan rådgive jer om, hvad vi sammen kan gøre for at sikre, at den syge medarbejder får den hjælp og støtte, der skal til for at vedkommende kommer hurtigt og sikkert tilbage på arbejde. Socialrådgiverne vil også kunne rådgive jer om virksomhedens muligheder inden for lovgivning, rettigheder og refusion under en sygemelding, så I har mulighed for at beholde dygtige kompetencer i virksomheden.

Derudover fokuserer vi også meget på forebyggelse af sygdomme. Her ser vi på din virksomheds brug af behandlinger og services og tilbyder jer relevante indsigter, der kan vise, hvor der kunne være størst potentiale i at sætte ind med ét eller flere af vores sundhedsværktøjer.

Er der ikke nok data til at sikre anonymitet blandt jeres egne medarbejdere, kan vi tilbyde statistik fra jeres branche. På den måde kan vi bidrage til at styrke sundheden og trivslen i jeres virksomhed.

Denne graf er et eksempel og viser behandlingsforløb per år i forhold til det samlede antal medarbejdere i din virksomhed, i din branche og alle brancher.

 

Relevante sundhedsværktøjer tilpasset jer

Med forebyggende indsats kan vi tage fat på eventuelle problemer, før de bliver til sygedage. Vores sundhedsværktøjer er frit tilgængelige for alle i virksomheden og kan være med til at styrke jeres sundhed og forebygge sygefravær.

Sundhedsværktøjerne er lette at integrere i virksomheden og nemme at anvende for både ledere og medarbejdere.

På knappen nedenfor kommer du til oversigten over alle vores forskellige sundhedsværktøjer.

Klik her

 

Hjælp i forbindelse med sygdom

 


  • I får sparring om, hvordan I bedst forholder jer, når I får en sygemelding, eller når en medarbejder er tæt på en sygemelding
  • Vi tager initiativ til en drøftelse med jer om indsatser og er tilgængelige gennem hele medarbejderens sygedomsforløb
  • I får rådgivning om jeres muligheder inden for lovgivning og økonomi, herunder reglerne for refusion
  • Vi er jeres sparringspartner og rådgiver jer om, hvordan I sikrer en god tilbagevenden til arbejdspladsen for den sygemeldte medarbejder
  • Vi har rigtig gode resultater med denne tætte dialog – hvor vi arbejder målrettet på at få medarbejderen tilbage i arbejde så hurtigt som muligt
3a016b13-00090256-9669b5e0

Læs mere om vores sundhedstilbud til dine medarbejdere

Klik her

 

 Kontakt os nu

Tlf.: 70 13 23 23

Ring mig op

* stjerne angiver felter, som skal udfyldes.

Hvad kan vi hjælpe med?

En god pensionsordning gør din virksomhed til en endnu mere attraktiv arbejdsplads.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.