Gå til hovedindhold

Danica Pensions klare anbefalinger til din pensionsordning

De fleste danskere lever i dag længere og bedre end tidligere. Samtidig synes mange, at pension er uoverskueligt og komplekst. Derfor giver vi dig klare anbefalinger, så du har finansiel tryghed med den rigtige pensionsordning.

Vi sikrer, at du får klare anbefalinger, som du nemt kan handle på, uanset hvor og hvornår du får rådgivning. Altid baseret på fakta og analyser om vores kunders og danskernes behov for pension og forsikringer. Vi sikrer også, at din pensionsordning er rigtig, når for eksempel lovgivningen ændres.

Vi lever længere

De fleste af vores kunder kan forvente at leve 20-30 år på pension

Kilde: Danica Pension, Aktuariatet

Vi lever bedre - og vil gerne leve bedre længere

Pensionisternes forbrug falder ikke over tid – det er konstant i hele perioden

Kilde: Danica Pension på baggrund af Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelse

Pensionsopsparing

 • Spar op så tidligt som muligt

  Start med at spare op til pension så tidligt som muligt inden for rammerne af din økonomi. Så kan pengene give afkast i længere tid, og det er en fordel, fordi du betaler en lav skat af afkastet på den pensionsopsparing.

  Din årlige udbetaling, når du starter indbetaling som...
  Årlig indbetaling30-årig40-årig50-årig60-årig
  5.000 kr.12.200 kr.8.000 kr.4.700 kr.1.900 kr.
  10.000 kr.26.100 kr.17.200 kr.10.100 kr.4.200 kr.
  25.000 kr.67.600 kr.44.800 kr.26.400 kr.11.000 kr.
  50.000 kr.136.900 kr.90.700 kr.53.500 kr.22.300 kr.
  100.000 kr.275.500 kr.172.600 kr.107.700 kr.44.800 kr.

  Kilde: Danica Pension

  Forudsætninger: Al indbetaling går til opsparing, du betaler 2 % i omkostninger af indbetalinger om året, og du går på pension som 68-årig. Afkast svarer til samfundsforudsætninger fra Finans Danmark og Forsikring & Pension 2019.

 • Jo mere du tjener, jo mere bør du spare op

  Har du en høj løn, skal du lægge mere af din løn til side til din pensionsopsparing hver måned, end en person med en lavere løn. Og uanset, hvor meget du tjener, skal du spare mere op, når du stiger i løn. Det skyldes, at folkepensionen udgør en mindre andel af pensionen for danskere med højere indkomster end for danskere med lavere indkomster. Folkepensionen udgør også en større andel af pensionen for enlige end for samlevende. I tabellen nedenfor har vi indregnet et skøn over, hvad du kan forvente i offentlige ydelser (baseret på en enlig pensionist). Vi giver også et bud på, hvad du kan forvente at have af formue ud over din pensionsopsparing, når du går på pension.

  Så meget bør du indbetale:

  ÅrslønSå meget bør du indbetale (% af løn), hvis du starter som:Forventet øvrig formue ved pension

  30-årig40-årig
  300.000 kr.8 %12 %500.000 kr.
  400.000 kr.13 %19 %750.000 kr.
  500.000 kr.16 %23 %1.100.000 kr.
  700.000 kr.22 %33 %1.550.000 kr.
  1.000.000 kr.24 %36 %2.100.000 kr.
   1.500.000 kr.24 %37 %3.150.000 kr.
  Forventet øvrig formue ved pension

  Kilde: Danica Pension på baggrund af tal fra Danmarks Statistik

  Forudsætninger: Enlig, arbejder fra alder 30-68 år. 20 % af indbetalinger går til forsikringer, betaler 2 % i omkostninger af indbetalinger om året. Afkast svarer til samfundsforudsætninger fra Finans eDanmark og Forsikring & Pension 2019. I forventet øvrig formue indgår friværdi.

 • Sådan bør du spare op

  Vi anbefaler, at du sparer op på to forskellige måder – til ratepension og til livsvarig pension.

  Sådan bør du fordele dine indbetalinger

  1. Mest muligt til ratepension (øvre grænse fastsættes hvert år)
  2. Derefter til livsvarig pension
   a. Du får fradrag for dine indbetalinger

     b. Du kan altid ændre din ratepension til en livsvarig pension, men ikke omvendt.

  Hvis du ikke betaler topskat, kan der være en fordel ved at indbetale til en aldersopsparing, og det kan blive aktuelt, når du nærmer dig folkepensionsalderen. Udbetaling fra en aldersopsparing modregnes ikke i folkepension og andre offentlige ydelser. Du får dog ikke fradrag for indbetaling til aldersopsparing.

 • Sådan bør du investere din pensionsopsparing

  Vi anbefaler, at du sparer op til pension med opsparingsproduktet Danica Balance med investeringsprofilen Mix Middel risikoforløb.

  • Vi investerer din opsparing i forhold til, hvornår du vil gå på pension. Du har en højere risiko, når du er ung, og vi aftrapper som udgangspunkt risikoen, jo mere du nærmer dig pension, for at beskytte din opsparing.
  • Vi kan investere din opsparing fleksibelt – og vi investerer mere risikofyldt i perioder, hvis vi mener, det er attraktivt for dig.
  • Du har mulighed for at tilknytte en garanti fra 10 år inden pension. Garantien beskytter din opsparing og viser, hvad du minimum kan få udbetalt, når du går på pension.

  Du kan vælge andre risikoforløb i Danica Balance, lige som du kan vælge Danica Balance Bæredygtigt Valg eller skifte til andre opsparingsprodukter.

 • Saml dine pensioner

  Det vil ofte være en fordel for dig at samle dine pensionsopsparinger ét sted.

  • Du får et bedre overblik.
  • Du kan ofte spare omkostninger.
  • Det kan give dig adgang til fordele i Danske Bank-koncernen, hvis du også er kunde i Danske Bank.
 • Få udbetalt 80 % af din løn i pension

  Vi anbefaler, at du får udbetalt i alt 80 % af din løn før skat, når du går på pension, og så længe du lever. Fra din pensionsopsparing, folkepension, ATP og øvrige formue tilsammen. Så kan du opretholde din levestandard. Flere udgifter falder nemlig væk, når du går på pension; for eksempel

  • Transport til og fra arbejde.
  • Kontingent til A-kasse, fagforening mv.
  • Arbejdsmarkedsbidrag, der kun betales af lønindtægter. • Penge, der lægges til side til opsparing.
  Jo mere, du sparer op på din pensionsordning, jo mindre behøver du at spare op ved siden af og omvendt.
 • Få udbetalt din pension hele livet

  Vi anbefaler, at du får udbetalt din pension hele livet. Vi kan se, at pensionister i dag bruger lige mange penge om året fra starten til slutningen af deres otium. I starten bruger de flere penge på deres fritidsinteresser, og senere bruger de flere penge på deres helbred.

  • Livsvarig pension giver dig finansiel tryghed hele livet.
  • Du kan få udbetalt din pension hele livet på forskellige måder.
  • Få lagt en PensionsPlan med os – så får du mest muligt ud af din pension.

  Få mest muligt ud af din opsparing

  • Start livsvarige pensioner straks.
  • Brug anden opsparing før pensionsopsparing.
  • Inddrag eventuel friværdi i din plan for udbetaling.

Kom hurtigere tilbage på arbejde

Danskere med en sundhedssikring kommer 3-15 uger hurtigere tilbage på arbejde.

Kilde: Forsikring & Pension

Din pensionsopsparing bliver vigtigere

2 ud af 3 tror, at folkepensionen er væsentligt forringet eller afskaffet, når de går på pension.

Forsikring

 • Få udbetalt 80 % af din løn, hvis du mister din erhvervsevne

  Vi anbefaler, at du får udbetalt 80 % af din løn, hvis du mister din erhvervsevne – fra din dækning ved tab af erhvervsevne og offentlige ydelser tilsammen. Så kan du bevare din levestandard og fortsat betale regninger, hvis du kommer til skade, bliver syg, får stress, ryglidelser, kræft m.m.

  • Jo mere du tjener, jo højere dækning bør du have. De offentlige ydelser ved tab af erhvervsevne afhænger af, hvad du får udbetalt fra din dækning.
  • Tilknyt fritagelse for indbetaling til din dækning – så fortsætter din opsparing, mens du er syg, uden at du selv skal indbetale.

  Så høj skal din dækning være

   

  Hvis du har en løn på...

  Op til 300.000 kr.300-325.000 kr.325-350.000 kr.350-375.000 kr.375-400.000 kr.400-450.000 kr.450-600.000 kr.600-800.000 kr.Over 800.000 kr.
  Dækning i Danica30 %35 %40 %45 %50 %55 %60 %70 %80 %
  Samlet dækning inkl. offentlige ydelser80 %80 %80 %80 %80 %80 %80 %80 %80 %

  Kilde: Danica Pension

 • Sådan bør du sikre dine efterladte

  Vi anbefaler, at du sikrer, at dine efterladte kan få udbetalt 0-5 gange din årsløn i tilfælde af dødsfald – afhængig af, om du er gift, har børn og/eller gæld. Du bør dog mindst sikre, at de kan få udbetalt værdien af din pensionsopsparing. På den måde kan de efterladte for eksempel undgå at skulle sælge boligen. I vores anbefaling har vi regnet med, at udbetalingerne til dine efterladte er før skat og afgift.

  Så mange årslønninger bør du sikre dine efterladte

   


  Lille eller ingen gældGæld mellem 1 og 2 årslønninger Gæld over 2 årslønninger
  Enlig uden børn000
   Har børn under 21 år uanset civilstatus345
  Ingen børn. Har ægtefælle eller samlever234

   

 • Opret en sundhedssikring - så får du hurtig hjælp

  Vi anbefaler, at du har en sundhedssikring, så du får effektiv og hurtig hjælp, hvis du bliver syg. Og mange har brug for sundhedssikringen. 1 ud af 5 af vores kunder bruger forsikringen i løbet af et år – og kommer hurtigere tilbage på arbejde.

  Det anbefaler vi

   

  ModulOverordnet dækningDækker blandt andet...
  GrundmodulPrivathospital og speciallæge
  • konsultation og forundersøgelse
  • kirurgisk og medicinsk behandling under indlæggelse
  • ambulant kontrol, efterkontrol og genoptræning
  Modul 1 og Modul 2Andre behandlere samt behandling i udlandet
  • fysioterapi, kiropraktorbehandling, akupunktur og zoneterapi
  • behandling hos psykolog og psykiater
  • behandling hos klinisk diætist ved BMI over 30
  • behandling og transport til udlandet
  • ledsagerophold
  • midlertidig hjælp i hjemmet
  • rekreations- og behandlingsophold

   

 • Opret en dækning ved visse kritiske sygdomme

  Vi anbefaler, at du har en dækning ved visse kritiske sygdomme. Den sikrer dig bedre økonomisk ro i den første svære tid, hvis du skulle blive alvorligt syg. Forsikringen giver nemlig en sum penge, som du og din familie kan bruge til for eksempel:

  • Behandlinger, genoptræning eller pleje, der ikke er dækket af det offentlige eller en sundhedsforsikring
  • Betaling af øgede faste udgifter eller gæld
  • Købe din ægtefælle eller anden pårørende fri fra arbejde
  • Rekreationsophold eller andre rejser • Andet, som kan gøre en svær tid lidt lettere.

  De fleste af vores kunder, der har en dækning ved kritisk sygdom, vælger en dækning med en skattefri udbetaling på omkring 150.000 kr.Kontakt os nu

Tlf.: 70 13 23 23
Mail:
virksomhed@danicapension.dk

Ring mig op

* stjerne angiver felter, som skal udfyldes.

Hvad kan vi hjælpe med?

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?