Plastik spiller en vigtig rolle i samfundet. Det bruges eksempelvis til at forlænge levetiden på mad og minimere madspild eller til masker, handsker og kanyler i sundhedsvæsnet som emballage til livsvigtig medicin.

Samtidig har plastik store negative konsekvenser for klimaet, biodiversiteten og miljøet, hvor det helt store problem er engangsplastik, der ender i naturen. Dyrene spiser det og dør, mikroplast ender i fødevarer, det produceres af fossile brændstoffer eller nedbryder vigtige levesteder for dyr og planter.

Og problemet er stort. FN estimerer, at der på verdensplan er skabt plastikaffald på cirka syv milliarder tons, og kun 10 procent er blevet genbrugt.

Derfor støtter vi forslag på årets generalforsamlinger, der vil have virksomheder til oplyse om deres plastikforbrug og lave en plan for, hvordan de kan nedbringe plastikforbruget for at fremtidssikre virksomheden og afkastet til vores kunder. Det drejer sig blandt andet om store amerikanske virksomheder som Amazon, Dow inc., The Kroger Company, Yum Brands (står bag KFC, Pizza Hut og Taco Bell samt Restaurant Brands International (står bag Burger King og Tim Hortons).

”Flere og flere lande skærper kravene til plastik og vil have mere miljøvenlige alternativer, og den virkelighed skal virksomhederne tilpasse til sig til.Mads Steinmüller, chef for klima og natur i Danica Pension

Fremtidssikring af investeringerne

Virksomheder skal minimere deres produktion og forbrug af plastik, så de kan leve op til strammere lovgivning og beskatning, der forventeligt vil blive vedtaget de næste år. Eksempelvis er verdens regeringer i FN-regi i gang med at udarbejdes en juridisk bindende aftale, der har som mål at forpligte lande til at bekæmpe plastikforurening.

Den udvikling bør virksomheder forberede sig på allerede i dag, for ellers kan de blive ramt økonomisk, hvilket vil skade afkastet til vores kunders pensionsopsparinger, lyder det fra Mads Steinmüller, som er chef for klima og natur i Danica Pension.

”Vi ønsker større åbenhed om forbrug og produktion af plastik for bedre at kunne vurdere, hvordan skærpede krav kan påvirke virksomheders forretning, og hvorvidt de gør tilstrækkeligt for at være på forkant med udviklingen. Flere og flere lande skærper kravene til plastik og vil have mere miljøvenlige alternativer, og den virkelighed skal virksomhederne tilpasse til sig til,” fortæller Mads Steinmüller og fortsætter:

”Det er nødvendigt, at virksomheder har en strategi og sætter mål for, hvordan de eksempelvis vil re-designe produkter og emballage, så de i langt højere grad kan bruge genanvendt plastik, eller at plastikken kan genanvendes til andre formål og dermed understøtte en cirkulær økonomi. Samtidig er der også et klart behov for udvikling af nye materialer, der kan erstatte plastik og kan være mere skånsomme for miljøet.”

God opbakning

Over 30 procent af aktionærerne hos blandt andre Amazon, Dow inc. og Yum Brands støttede forslagene, og forhåbentlig kan den store opbakning få virksomhederne til at forbedre sig.

”Det viser tydeligt, at plastik er højt på dagsordenen hos investorer og et område, hvor man ønsker et større fokus fra virksomheders side. Vi håber på, at virksomhederne tager budskabet til sig og vil forbedre sig, for det er vigtigt, at de kommer i gang så hurtigt som muligt med at håndtere plastikudfordringen,” siger Mads Steinmüller.

Skader biodiversiteten

Mads Steinmüller påpeger, at plastikproblemet har en direkte forbindelse til tab af biodiversitet, som udgør en forretnings- og investeringsmæssig risiko. Når plastik ender i naturen eller afbrændes, så forurener og ødelægger det økosystemer og levesteder for dyr, skove og planter på land og i havene. Samtidig produceres næsten al plastik fra fossile brændsler, der bidrager til klimaforandringer, som forværrer tab af biodiversitet.

”Plastikforureningen påvirker selve grundlaget for at drive virksomhed og dermed afkastet til vores kunder. Det medvirker til, at fiskebestanden falder, planter og insekter udryddes, så der eksempelvis vil mangle bier til at bestøve afgrøder. Det kan gøre det både dyrere og sværere at eksempelvis producere fødevarer eller medicin. Derfor er det nødvendigt med en strategi for at minimere plastikforbruget, da det er med til at beskytte de naturressourcer, som virksomheder og samfundsøkonomien er afhængige af,” lyder det fra Mads Steinmüller. 

Kilder: Minderoo Foundation, Global Plastic Action Partnership, UNEP, Videnskab.dk, Wrap, WWF, Alfred-Wegener Institut, UNEP, IPEN, International Tax Review, OECD.

Om plastikudfordringen

Plastik er et smart, stærkt og fleksibelt materiale, som bruges til mange vigtige formål og er et billigt og holdbart produkt. Eksempelvis forlænger det levetiden på mad og minimerer madspild eller bruges i sundhedsvæsnet til masker, handsker og kanyler samt til at sikre livsvigtig medicin fra at blive forurenet. Det erstatter også mere CO2-forurenende materialer som stål, eller gør det muligt at transportere og opbevare drikkevand til tørramte udkantsområder.

Samtidig har plastik store konsekvenser for klimaet, biodiversiteten og miljøet, hvor det helt store problem er engangsplastik, der smides væk og ender i naturen i stedet for at blive genbrugt. Der er fundet plastikpartikler hos en række havfugle, havpattedyr, skildpadder og fisk. Det giver dem en falsk følelse af mæthed og blokerer for, at dyrene kan optage næring gennem tarmene. Dyrene kan derfor ende med at dø af sult, når de spiser plastik. Andre dyr bliver viklet ind i plastik på jagt efter føde og ender med at drukne.

Farlige kemikalier fra plastik forurener også naturen, og giftige plastikpartikler findes i det drikkevand eller i luften, vi indånder. Det forurener og kvæler også koralrev, havbunden eller mangroveskove og udrydder dermed vigtige levesteder for dyre- og plantelivet. Når eksempelvis koraller kommer i kontakt med plastik, reagerer de, som hvis de fik koldbrand – de bliver syge og dør. Samtidig bidrager plastik også til global opvarmning, da 99 procent af al plastik produceres af gas og olie, der har en høj CO2-udledning.