2023 har indtil nu leveret en attraktiv cocktail af lavere inflation og en vækst, der er bedre end forventet. USA har været den primære drivkraft her, og vanen tro slår USA tonen an for de globale markeder. Selv om mange økonomer og investorer havde håbet på endnu større fald i inflationen i 2023, så er den i det mindste på vej ned, og enden på de pengepolitiske stramninger er inden for rækkevidde. Dermed har aktier nærmest haft frit lejde til at reagere på de positive vækstoverraskelser, og resultatet er stærkt stigende aktiemarkeder. Her var juli ingen undtagelse.

Den seneste inflationsmåling i USA overraskede til den positive side, og sendte den årlige inflation ned på 3,0 procent. Den amerikanske centralbank vedtog helt i tråd med markedets forventninger en yderligere rentestigning på 0,25 procentpoint ved deres seneste rentemøde, hvilket nu har bragt renten op på 5,50 procent, som er det højeste niveau i over 20 år.

Også i Europa er inflationen på vej ned, om end fremgangen er mere begrænset end i USA, og inflationen er stadig for høj. Den seneste måling viser en inflation på 5,3 procent for Europa på trods af historisk aggressiv stramning af pengepolitikken. Den europæiske centralbank hævede også renten yderligere med 0,25 procentpoint ved deres seneste rentemøde, hvilket bringer den op på 3,75 procent. Der er dog tegn på, at de højere renter begynder at skabe den økonomiske afmatning i Europa, som der skal til for at få inflationen længere ned mod de ønskede niveauer.

Det er usikkert, hvorvidt centralbankernes rentestigninger er ovre. Det afhænger af kommende tal for, hvordan det går i økonomierne, men de er nok ikke langt fra toppen. Indtil videre er det fortsat de fleste økonomers forventning, at vi kan undgå en hård recession, og at økonomierne kan få den bløde landing, som er ønskescenariet, hvilket også er årsagen til aktiekursernes stigninger.

Offensive investeringer er steget med 10 procent i år ved udgangen af juli. Offensive investeringer består af børsnoterede aktier og alternative investeringer, som er unoterede aktier, infrastruktur og direkte lån.
 
De defensive investeringer har også haft et positivt afkast i år, men noget mindre med 0,5 procent. Defensive investeringer består af obligationer, kredit og ejendomme. 

Sådan gik det dit Danica Balance afkast

De pæne aktiekursstigninger bidrager positivt til afkastene for alle profiler, men det er i sagens natur profiler med højest risiko, som har fået de højeste afkast. Der er positive afkast til børsnoterede aktier, kredit og obligationer, hvorimod investeringerne i ejendomme er faldet. Alternative investeringer, som er unoterede aktier, infrastruktur og direkte lån, har efter fine afkast i 2022 ikke kunnet følge med børsnoterede aktier i 2023, men ligger dog positivt i år. Generelt er der pæne samlede positive afkast efter årets første syv måneder.

 

Du kan se dit personlige afkast i netpension eller i Mobilpension. Er du i tvivl om, hvorvidt din pension passer til dig, og det sted du er i livet, kan du tage et PensionsTjek eller booke et møde hos en pensionsrådgiver.