Ved det seneste centralbankmøde i USA fastholdt Federal Reserve renten på 5,50 procent, men med den seneste udmelding fra centralbankchef Jerome Powell og hans kollegaer, står det også klart, at rentenedsættelser tidligst kan komme på tale i andet halvår 2024.

Gode nyheder er dårlige nyheder

 Sommeren har budt på stærke nøgletal fra USA, hvor arbejdsmarkedet fortsat viser overraskende styrke. Det har betydet, at finansmarkedernes frygt for en mulig recession er aftaget i styrke, og de lange renter er derfor steget over sommeren – og det er fortsat ind i september. De gode nyheder om den amerikanske økonomi har paradoksalt nok ramt finansmarkederne negativt, da bekymringen nu retter sig mod risikoen for, at de høje renter bliver fastholdt i længere tid.

Pause i rentestigninger i Europa

Den Europæiske Centralbank hævede renten til 4,0 procent ved det seneste centralbankmøde, hvor centralbankchefen Christine Lagarde lagde op til en pause fra rentestigninger for at se, hvordan inflationen reagerer på det historiske høje niveau. Det lader til, at den primære motivation for at holde renten i ro den næste tid har været de seneste måneders dårlige nyheder, som peger på, at væksten i euroområdet er gået i stå.

Pusten er taget lidt af den globale økonomi

 I Kina strømmer der fortsat dårlige nyheder ud fra bolig- og byggesektoren, og nervøsiteten vokser. Det smitter af på de øvrige emerging markets-lande, og håbet om, at genåbningen i Kina efter COVID19 kunne trække den globale økonomi i en bedre retning, har foreløbigt vist sig ikke at holde.

Overordnet har udviklingen i den globale økonomi taget pusten fra aktiemarkedet i tredje kvartal, hvor både USA, Europa og Kina handler på lavere niveauer end ved starten af juli. For året er globale aktier dog fortsat positive. De stigende renter påvirker obligationsafkastene negativt, fordi rentestigninger medfører lavere kurser på ens eksisterende obligationer – hvilket gør dem mindre værd og specielt lange obligationer bliver ramt negativt af forventningen til højere renter i længere tid.

Afkast i offensive og defensive investeringer

Offensive investeringer ligger på 6,4 procents afkast i år ved udgangen af september. Offensive investeringer består af børsnoterede aktier og alternative investeringer, som er unoterede aktier, infrastruktur og direkte lån. 

Defensive investeringer er med de seneste rentestigninger faldet ned på -0,7 procents afkast for i år. Defensive investeringer består af stats- og realkreditobligationer, kreditobligationer og ejendomme.

Sådan gik det dit Danica Balance afkast

Aktie- og obligationsafkastene var negative i både august og september, men på trods af det vil de fleste kunder med Danica Balance fortsat have positive afkast for i år, og jo højere aktieandel desto højere afkast i årets første ni måneder.
 
Alternative investeringer, som er unoterede aktier, infrastruktur og direkte lån, er steget lidt i tredje kvartal, men det er i år fortsat de børsnoterede aktier, som trækker afkastet i de offensive investeringer. Blandt de defensive investeringer trækker ejendomme ned i afkastet, mens kreditobligationer trækker op, og stats- og realkreditobligationer ligger fladt for året.

 

Du kan se dit personlige afkast i netpension eller i Mobilpension. Er du i tvivl om, hvorvidt din pension passer til dig, og det sted du er i livet, kan du tage et PensionsTjek eller booke et møde hos en pensionsrådgiver.