På grund af det lave renteniveau er det ikke længere muligt at vælge Danica Traditionel. Med Danica Traditionel håndterer vi investeringen af din pensionsopsparing. Vi sørger for at sprede gevinster og tab over en årrække, så du sikres et stabilt afkast. Samtidig får du en garanti for, hvad du som minimum får udbetalt, når du går på pension. 

Har du Danica Traditionel i dag, kan du overveje at skifte til Danica Balance. Overvejer du at skifte til Danica Balance, er du velkommen til at kontakte os på 70 11 25 25. 

I netpension kan du se, hvilket opsparingsprodukt du har i dag. 

Gå til netpension