En ny elev bliver ansat

Tilmelding
Når I ansætter en ny elev, skal I tilmelde eleven via Netpension Firma, på samme måde, som I tilmelder jeres øvrige medarbejdere.

Når eleven er tilmeldt forsikringsordningen, sender vi en begæring til eleven, som eleven skal udfylde og sende til os.

Indbetaling
Efter tilmeldingen starter I indbetalingen til elevens forsikringsdækninger. Indbetalingen foregår på samme måde, som til jeres øvrige medarbejdere. Prisen er 60,90 kroner om måneden inklusive arbejdsmarkedsbidrag.

Fratrædelse
Fratræder eleven inden endt elevtid, kan I framelde eleven enten via Netpension Firma eller sammen med indbetalingen. Frameldingsdatoen er den dato, hvor I stopper med indbetalingen.

Efter endt elevtid
Når eleven er udlært, skal I framelde eleven via Netpension Firma.

Skal eleven tilmeldes den almindelige pensionsaftale, skal han eller hun tilmeldes via Netpension Firma.

  • Udskriv
  • Sitemap
  • Tilføj denne side til dine bogmærker