Gå til hovedindhold

Bæredygtige investeringer

Bæredygtige investeringer er en grundsten for, vi kan skabe attraktive afkast til din pensionsopsparing. Samtidig er det en vigtig del af vores ambition om at bidrage positivt til samfundet.  

Når du har pension hos Danica Pension, er vores hovedfokus at skabe attraktive og langsigtede afkast til din pensionsopsparing, så du kan få en økonomisk tryg pensionstilværelse.

Gode investeringer og en positiv forskel

Bæredygtige investeringer handler både om at udvælge gode og sunde investeringer, så din pensionsopsparing kan vokse - og om at
skubbe selskaber i en bæredygtig retning. Vi tror på, du får gode, langsigtede afkast ved at tage hensyn til bæredygtighed, og at det er vejen til et trygt pensionsliv.  

 Vi inddrager bæredygtighedsaspekter i investeringsprocessenVi går i dialog med selskaber for at bidrage til en positiv udviklingVi screener investeringerne ud fra internationale konventioner og principper for samfundsansvar

Bæredygtighed: en naturlig del af dine investeringer

Bæredygtighed er helt centralt, når vi udvælger investeringer. Vi mener, at de bedste langsigtede investeringer også er dem, der har fokus på bæredygtighedsaspekter og på at have en ansvarlig forretning. Vi analyserer fx, hvordan selskaber arbejder med at skabe sikre og sunde arbejdsforhold, lever op til menneskerettigheder, arbejder med energieffektivitet og har en ordentlig og ansvarsfuld ledelse. Ved at analysere bæredygtighedsforhold sammen med finansielle aspekter kan vi udvælge de bedste mulige investeringer, der kan få din pensionsopsparing til at vokse.

Læs mere om bæredygtighed i investeringsprocessen

Dine investeringer gør en positiv forskel

Når vi investerer din pensionsopsparing i selskaber, så ejer du en del af selskaberne. På dine vegne bruger vi vores indflydelse som aktionær i selskaber og bidrager til, at de udvikler sig i en positiv retning. Ved at stemme på generalforsamlinger og igennem dialog med selskaberne kan vi diskutere løsninger og påvirke dem til at integrere bæredygtighed i deres forretning. Det er med til at understøtte selskabernes langsigtede vækst, og at det sker på et ansvarligt grundlag.

Læs mere om dialog og afstemning på generalforsamlinger

Det investerer du ikke i

Du investerer ikke din pensionsopsparing i selskaber, hvor størstedelen af omsætningen kommer fra kul, tjæresand eller tobaksprodukter. Derudover investerer du ikke i selskaber, der er involveret i kontroversielle våben som fx atomvåben eller landminer samt lande, der er omfattet af sanktioner fra EU eller FN.

Læs mere om investeringsrestriktionerne

Investerer 100 mia. kroner i grøn omstilling

I fremtiden vil en større del af din pensionsopsparing blive investeret i den grønne omstilling. Vores ambition er at øge investeringerne i den grønne omstilling til ca. 100 mia. kr. frem mod 2030. Målet er at understøtte de internationale klimamålsætninger og fortsat give dig attraktive afkast til pensionsopsparingen.

Læs mere

Politik & rapportering

Vi baserer vores politik for bæredygtige investeringer på internationale anerkendte konventioner og principper for samfundsansvar, og vi rapporterer om vores tilgange, processer og resultater med bæredygtige investeringer.

 • Politik for bæredygtige investeringer

  Vores tilgang til bæredygtige investeringer er baseret på integration af miljømæssige- og sociale forhold samt selskabsledelse (ESG) i investeringsbeslutninger, aktivt ejerskab, screening og restriktioner. Politikken bygger på internationale konventioner og principper for samfundsansvar. Det inkluderer blandt andet anbefalingerne fra Komitéen for God Selskabsledelse, FN’s Principper for Ansvarlig Investering (PRI), Global Compact og OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder.

  Danica Pension er desuden medlem af den globale Net-Zero Asset Owner Alliance. Dermed har Danica Pension forpligtet sig at have en CO2-neutral investeringsportefølje senest i 2050, der er i tråd med Paris-aftalen om at begrænse den globale temperaturstigning til maksimalt 1,5°C.

  Læs politikken for bæredygtige investeringer

  Læs politikken for aktivt ejerskab

  Læs investeringsstrategi for børsnoterede aktier 2020

 • Skatteprincipper for investeringer

  Skat og investeringer er et integreret fokusområde for Danica Pensions arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed. Et konkret eksempel er investeringer på EU’s sortliste over skattely.

  Danica Pension vil ikke fremadrettet foretage nye illikvide investeringer gennem lande, der er på EU’s sortliste over skattely. Dette gælder så længe, det pågældende land er på listen.

  Vores skatteprincipper for investeringer beskriver vores tilgang til skat og forventninger til de virksomheder og fonde, vi investerer i. Principperne kan downloades her.

 • Rapporteringer

  Aktivt ejerskab

  Dialog: Som aktive ejere går vi i dialog med selskaber om væsentlige ESG-forhold. Vi anser aktivt ejerskab som den mest effektive måde, hvor vi kan bidrage til at skabe positiv forandring og påvirke selskabers håndtering af risici og muligheder.

  Læs vores seneste aktivt ejerskabsrapport

  Stemmeafgivelser: Vi udøver vores stemmeret på generalforsamlinger hos danske selskaber, hvor vi repræsenterer relevante beholdninger.

  Se hvordan vi har stemt på generalforsamlinger

  Investeringernes CO- aftryk

  Som en del af vores fokus på klimaforhold offentliggør vi investeringernes CO2-udledning. Se seneste CO2-rapport her. Læs mere om vores arbejde med at analysere klimaforhold og understøtte den grønne omstilling her.

  Rapporteringen til Komitéen for god Selskabsledelse

  Vi har tilsluttet os Komitéen for god Selskabsledelse, og rapporterer årligt om vores arbejde med aktivt ejerskab. 
  Læs seneste rapportering til Komitéen for god Selskabsledelse

  FN-støttede Principles of Responisible Investments (PRI)

  Som en del af Danske Bank-koncernen er vi medlem af den FN-støttede organisation, PRI, som vi rapporterer årligt til om vores tilgang og arbejde med bæredygtige investeringer. I 2018 fik vi den højeste vurdering af PRI for vores arbejde med bæredygtige investeringer.

 • Aktie-, obligations- og restriktionsliste

  Vi investerer i aktier og obligationer over hele verden for at sprede investeringsrisici og skabe robuste og langsigtede afkast til kunderne.

  Se aktieinvesteringerne

  Se obligationsinvesteringerne

  Som en del af arbejdet med bæredygtige investeringer har vi en række restriktioner imod at investere i bestemte selskaber. Restriktionerne gælder for hele investeringsuniverset.

  Se restriktionslisten

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?