Gå til hovedindhold

Investerer i en grøn fremtid

Danica Pension har fokus på at bidrage til et mere klimavenligt samfund. Ambitionen er at investere 100 mia. kroner i den grønne omstilling frem mod 2030.

Som en af Danmarks største investorer tager vi vores samfundsansvar alvorligt, og som investor spiller vi en vigtig rolle i at skabe et grønnere samfund. Vores ambition er at øge kundernes investeringer i den grønne omstilling til cirka 100 mia. kroner frem mod 2030. Ambitionen er både med til at skabe attraktive afkast til vores kunder og bidrage til de internationale klimaambitioner som eksempel Paris-aftalen eller FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.


100 mia. kroner i grøn omstilling

”Vi investerer altid for at kunne levere attraktive, langsigtede afkast til kunderne, og vi ser spændende investeringsmuligheder inden for den grønne omstilling. Som investor kan vi være med til at sætte en klimavenlig retning for samfundet ved at investere kundernes pensionsopsparinger i bæredygtige projekter, fonde eller selskaber. Det er positivt for samfundet og for vores kunder.”
Ole Krogh, administrerende direktør, Danica Pension

I dag har Danica Pension investeret 23,8 mia. kroner i grøn omstilling

Grøn infrastruktur 2,6 mia. kroner

Det omfatter infrastrukturprojekter inden for vedvarende energi som vind, sol, biomasse og vandkraft. Investeringerne er blandt andet foretaget igennem fonde fra Copenhagen Infrastructure Partners og Global Infrastructure Partners. Eksempelvis har Danica Pension investeret i den amerikanske havvindmøllepark, Vineyard Wind I, der vil dække det årlige energiforbrug hos 400.000 husstande med grøn strøm. Derudover har Danica Pension også investeret i den skotske havvindmøllepark, Beatrice, der er den fjerde største i verden. Parken dækker det årlige energiforbrug for op mod 450.000 husstande.

Grønne obligationer 11,6 mia. kroner

Grønne obligationer finansierer løsninger og produkter inden for f.eks. vedvarende energi, bekæmpelse af miljøforurening, rent vand, affalds- og spildevandshåndtering og energieffektivitet. Vi har eksempelvis investeret i grønne obligationer, der er udstedt af de hollandske, belgiske og irske stater.

Aktie- og obligationsinvesteringer i grøn omstilling 4,4 mia. kroner

Det inkluderer investeringer i selskaber, der leverer produkter, teknologier eller løsninger, der blandt andet har fokus på energieffektivitet og vedvarende energi. Det er eksempelvis aktie- og erhvervsobligationsinvesteringer i Vestas, Ørsted og Rockwool.

Bæredygtige ejendomme 5,2 mia. kroner

Vi arbejder for, at vores ejendomme har et sundt indeklima, positive sociale kvaliteter og en lav klima- og miljøpåvirkning. Som led i det arbejde har vi bæredygtighedscertificerede ejendomme, der lever op til høje krav inden for eksempelvis lav klima- og miljøpåvirkning. Det bidrager både til grøn omstilling og giver attraktive ejendomme med stabile og fremtidssikrede afkast.

Vi anvender bl.a. bæredygtighedscertificering fra DGNB.

Q&A

 • Hvad er investeringer i grøn omstilling?

  Der er ikke én anerkendt definition, men når vi investerer i grøn omstilling omfatter det en række forskellige investeringstyper som for eksempel:

  • Investeringer inden for bæredygtig energi som f.eks. vindenergi-, solenergi, biomasse og vandkraft.
  • Grønne obligationer, der finansierer løsninger og produkter inden for f.eks. vedvarende energi, bekæmpelse af miljøforurening, rent vand, affalds- og spildevandshåndtering eller energieffektivitet.
  • Ejendomme med bæredygtighedscertificering, der lever op til skrappe krav til lav klima- og miljøpåvirkning.
  • Selskaber, der leverer produkter, teknologier eller løsninger, der reducerer klimapåvirkning.
 • Hvor meget vil Danica Pension investere i den grønne omstilling?

  Vi har en ambition om at investere 100 mia. kroner i den grønne omstilling frem mod 2030. Investeringsambitionen er afhængig af, at der vil være attraktive investeringsmuligheder, der både understøtter den grønne omstilling og kan give attraktive afkast til kunderne. Målet er for eksempel også afhængig af, at den pensionsformue, som vi forvalter for kunderne, udvikler sig som forventet inden for vores nuværende forretningsomfang.

  Ambitionen vil betyde, at 15 procent af kundernes forventede pensionsopsparinger vil være investeret i den grønne omstilling i 2030.

 • Hvordan vil Danica Pension komme i mål med ambitionen?

  Vi søger aktivt at investere i den grønne omstilling, og vi har eksempelvis øget vores investeringer i grønne obligationer betydeligt i 2020. Vi forventer, at der vil komme flere attraktive investeringsmuligheder inden for den grønne omstilling i takt med, at forbrugerne i stigende grad vil efterspørge klimavenlige løsninger og -produkter, og at der forventeligt vil komme strammere klimaregulering. Vi vil for eksempel øge investeringer i selskaber, der leverer produkter og løsninger til den grønne omstilling samt selskaber, der er i gang med at omstille deres forretning til at være baseret på mere klimavenlige energiformer. Hertil kan vi også øge investeringerne i vedvarende energiprojekter inden for eksempelvis sol- og vindenergi. For at sprede risici vil vores investeringer i den grønne omstilling være inden for forskellige aktivklasser som for eksempel aktier, obligationer, infrastrukturfonde, direkte investeringer, ejendomme mm.

 • Hvordan beregner Danica Pension sine aktie- og virksomhedsobligationsinvesteringer i grøn omstilling?

  Vi beregner og estimerer, hvor stor en andel af selskabernes omsætning stammer fra produkter, services eller projekter inden for eksempelvis vedvarende og renere energiteknologier, energieffektivisering, teknologier til rent vand, reducering af luftforurening, bæredygtig transport eller klimavenlige ejendomme. Disse beregninger er baseret på data og metoden fra MSCI Sustainable Impact Indeks.

  Derefter beregner vi markedsværdien af vores investering i selskabet, og hvor stor en andel af markedsværdien relaterer sig til selskabernes omsætning fra ovenstående aktiviteter. På den måde kan vi beregne, hvor stor en andel af vores investeringer via aktier og virksomhedsobligationer er investeret i klimavenlige aktiviteter for alle de selskaber, vi investerer i.

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?