Afkast i Tidspension

Sådan har den fastsatte rente og fondsafkastet udviklet sig i 2019.

Dit afkast er individuelt og afhængigt af dit forventede pensioneringstidspunkt og måden, dine penge bliver udbetalt på. Det betyder, at du får dit eget, individuelle afkast, som ligger mellem den forlods fastsatte rente og afkastet i Tidspensionsfonden.

Fondsafkastet og den fastsatte rente er opgjort før betaling af pensionsafkastskat*. 

Fondsafkast

Fondsafkastet er angivet på månedlig basis og år til dato.


JanFeb Mar Apr Maj Jun 
Fondsafkastet i procent, pr måned**4,121,492,091,68-2,011,74 

JulAug SepOktNovDec År til dato

                              9,36

 

Rente

Rente er angivet på månedlig basis og år til dato.

 


JanFeb Mar AprMaj Jun 
Rente i procent, pr måned**0,130,110,130,120,130,12 

JulAugSepOktNovDecÅr til dato
 0,74

Sidst opdateret 7. juli 2019

*Pensionsafkastskat at udgør 15,3 % af afkastet
**Renter og afkast er afrundet til to decimaler

Renten er i øjeblikket fastsat til en årlig forrentning på 1,5 % før pensionsafkastskat og er fastsat på baggrund af de af Danica Pension valgte obligationsindeks, Nykredit Realkredit Index og BBG BARC Denmark Ser-E Gov 10+Yr Index. De valgte obligationsindeks bliver løbende overvåget, og både obligationsindeks og den fastsatte rente kan ændres af bestyrelsen i Danica Pensionsforsikring A/S til udgangen af en måned.

Historiske afkast

Her kan du se de historiske afkast i Tidspension.

Dit afkast er individuelt og afhængigt af dit forventede pensionstidspunkt og måden, dine penge bliver udbetalt på. Det betyder, at du får dit eget, individuelle afkast, som ligger mellem den forlods fastsatte rente og afkastet i Tidspensionsfonden.

 

 2018201720162015 20142013  2012
Rente  1,501,501,831,060,590,940,72
Fondsafkast -4,239,407,433,339,1611,4013,27

 

Hvad kan vi hjælpe med

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?