Afkast i Tidspension

Sådan har afkastet i Tidspensionsfonden og Fastrentefonden udviklet sig i 2019.

Dit afkast er individuelt og afhængigt af dit forventede pensioneringstidspunkt og måden, dine penge bliver udbetalt på. Det betyder, at du får dit eget, individuelle afkast, som ligger mellem afkastet i Tidspensionsfonden og afkastet i Fastrentefonden.

Afkastet er opgjort før betaling af pensionsafkastskat*. 

Fondsafkast

Fondsafkastet er angivet på månedlig basis og år til dato.


JanFeb Mar Apr Maj Jun 
Afkast i Tidspensionsfonden i procent, pr måned**4,121,492,091,68-2,011,74 

JulAug SepOktNovDec År til dato

1,96 -0,67                      10,75

 

Rente

Rente er angivet på månedlig basis og år til dato.

 


JanFeb Mar AprMaj Jun 
Afkast i Fastrentefonden i procent, pr måned**0,130,110,130,120,130,12 

JulAugSepOktNovDecÅr til dato
0,130,131,00

Sidst opdateret 9. september 2019

*Pensionsafkastskat udgør 15,3 % af afkastet
**Afkast er afrundet til to decimaler

Afkast i Fastrentefonden er i øjeblikket fastsat til en årlig forrentning på 1,5 % før pensionsafkastskat og er fastsat på baggrund af de af Danica Pension valgte obligationsindeks, Nykredit Realkredit Index og BBG BARC Denmark Ser-E Gov 10+Yr Index. De valgte obligationsindeks bliver løbende overvåget, og både obligationsindeks og den fastsatte rente kan ændres af bestyrelsen i Danica Pensionsforsikring A/S til udgangen af en måned.

Historiske afkast

Her kan du se de historiske afkast i Tidspension.

 2018201720162015 20142013  2012
Afkast i Fastrentefonden i %  1,501,501,831,060,590,940,72
Afkast i Tidspensionsfonden i % -4,239,407,433,339,1611,4013,27

 

Hvad kan vi hjælpe med

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?