Sådan tjener vi penge til dig

Hvad sker der med min pensionsopsparing i hænderne på Danica Pensions investeringsteam, når jeg har Danica Balance? Er jeg sikret et vist afkast, når jeg går på pension? Og hvor meget kan jeg regne med, at Danica Pension tjener til mig? Få svar på det og meget mere her.

Danica Pension arbejder med ’robust’ investering af min Danica Balance-opsparing – hvad betyder det?
Robusthed betyder for os, at vi sørger for at investere dine penge bredt, så du ikke bør opleve for store tab, selvom der kommer store fald på de finansielle markeder. Vores strategi er at kigge ud i horisonten og optimere mulighederne for, at du har et stabilt forventet afkast over tid, hvilket gerne skulle gøre, at du kan nyde godt af din pensionsopsparing, når du går på pension. 

Kan man godt få høje afkast uden at løbe en risiko?
Det vil naturligvis være dejligt med høje afkast uden risiko for store tab. Men de to ting går hånd i hånd. Tager man den risiko, det kræver for at få meget store afkast, så er der også større risiko for store tab. Som kunde hos os kan du naturligvis tage større risici, hvis du ønsker det. Men vælger du en meget høj risikoprofil, så kan vi ikke give dig den samme robusthed, fordi vi ikke i samme grad kan sprede investeringerne. 

Hvordan kan I lave høje afkast for lavere risiko?
- Det kan vi, fordi vi har en stor købekraft på grund af vores størrelse. Ligesom i supermarkedet kan man ofte få rabatter, når man køber stort ind. Og vi kan købe rigtig stort ind, fordi vi samlet set har ca. 350  milliarder at arbejde med. Derfor får vi mange transaktioner billigere end andre gør, og de rabatter går videre til vores kunder i form af højere afkast. Vi er også ofte dem, der først bliver spurgt, om vi vil investere i større projekter som f.eks. ejendomme eller motorveje. Og det kan være nogle rigtig gode investeringer. 

Obligationen: Den lavest mulige risiko

Køb af en obligation er faktisk ikke et køb af noget. Det er et gældsbevis på, at du har udlånt penge til f.eks. en virksomhed, et realkreditinstitut eller en stat. Modtageren af dine penge betaler dig typisk en årlig rente for dit lån, og forpligter sig normalt også til at betale hele beløbet tilbage, typisk når obligationen (gældsbeviset) udløber. 

Aktien: Det højst mulige afkast

En aktie er i virkeligheden en andel i en virksomhed. Den giver ikke et fast udbytte eller en årlig rente, sådan som obligationer normalt gør. Til gengæld kan du få et afkast af din investering i aktier ved at købe og sælge til den rigtige kurs. Og så længe du har aktien, får du udbetalt et udbytte af virksomhedens værdi og indtjening. Det kan du blive ved med, så længe du beholder aktien – og virksomheden eksisterer.
Hvordan sikrer I helt konkret, at I ikke løber en større risiko med min pensionsopsparing, end jeg har valgt?
Det gør vi ved at holde øje med markedet og hele tiden flytte investeringerne mellem aktiver med lav risiko (f.eks. obligationer) og aktiver med højere risiko som f.eks. aktier. Vi tager også vores forholdsregler ved at låse valutakursen fast, når vi investerer i aktiver i fremmed valuta, så vi er sikret mod store udsving i valutakursen. Eller vi vælger simpelthen at købe en forsikring – f.eks. mod stigende inflation. 

Sådan investerer vi dine penge

Når du har Danica Balance (som de fleste af vores kunder), bliver dine penge p.t. investeret i tre forskellige interne puljer af investeringer. Puljerne af investeringer har forskellige grader af risiko. Når du starter din pension, vælger du en bestemt risikoprofil. Og den har indflydelse på vægtningen af de tre fonde i din opsparing. 
  • Offensive investeringer er de mest risikofyldte. Her investerer vi primært i aktier fra hele verden, hvor afkastet svinger i takt med udviklingen i finansmarkederne. Over tid har denne gruppe af aktiver historisk givet et højere afkast end de andre aktivklasser.
Hvor stort et afkast kan jeg regne med at have opnået, når jeg går på pension?
Det afhænger i høj grad af markedets opførsel, hvor langt du har til pension og den risikoprofil, du har valgt. Har du fx vores laveste risikoprofil og 10-15 år til pensionering, forventer vi efter vores prognoser, at dit afkast ved pensionstidspunktet vil have været omkring tre procent årligt med den økonomiske vækst, vi ser i 2018. Med den højeste risikoprofil, forventer vi, at du vil have et årligt afkast på hele 5-6 procent over de næste 10-15 år. Har du en middel risikoprofil, som de fleste af vores kunder har, forventer vi, at afkastet vil være på ca. fire procent årligt over den samme periode. Og er der 30 år til, du skal på pension, så er det forventede årlige afkast på 5-8 procent årligt over de næste 10-15 år. Men de tal kan både blive lavere og højere, alt efter hvordan økonomien og de finansielle markeder udvikler sig. 

Høj, middel eller lav risiko

Se, hvor vi placerer dine penge, ud fra den risikoprofil du vælger til Danica Balance. Vil du være sikker på, at din risikoprofil passer til din økonomi og risikovillighed? Få en klar anbefaling med et InvesteringsTjek.

  • Mix Højt risikoforløb

  • Mix Middel risikoforløb

  • Mix Lavt risikoforløb


Artikel

Du har brug for 80 % af din løn 

Se, hvorfor du bør spare op, så du har 80 % af din løn, når du går på pension.

Artikel

Når du skal justere pensionsordningen

Vi kontakter dig, når vi kan se, at der er en situation, hvor det kan være en fordel for dig at tilpasse din pensionsordning.

Tema

Alt om opsparing

Få overblik over alt om din pensionsopsparing.

Få din personlige anbefaling nu