Ansvarlige investeringer

Ansvarlighed spiller en vigtig rolle, når vi investerer din pensionsopsparing og er en grundsten i, at vi kan give dig et økonomisk trygt pensionsliv. Vi tager hensyn til miljømæssige og sociale forhold samt god selskabsledelse (ESG) for at kunne udvælge de bedst mulige investeringer og give dig attraktive afkast. Samtidig har vi fokus på, at dine investeringer også bidrager til at skabe et mere bæredygtigt samfund.

Vores fundament

Alle dine investeringer i Danica Pension følger vores politik for ansvarlige investeringer. Det betyder blandt andet, at vi inddrager bæredygtighedsrisici, når vi investerer din pensionsopsparing, bruger aktivt ejerskab og afholder os fra at investere i bestemte selskaber.Vi inkluderer bæredygtighedsrisici i investeringsanalyser og investeringsbeslutningerVi er aktive ejere, der søger at støtte og påvirke selskaber i en positiv retningVi er er transparente omkring vores arbejde med ansvarlige investeringerVi bidrager til at udvikle pensionsbranchens arbejde med ansvarlige investeringer

I videoen forklarer vores specialist inden for ansvarlige investeringer, Mads Steinmüller, hovedtrækkene i vores arbejde med at investere ansvarligt.

 

46f09aaa-cd20-44be-ade3-caf97491f1a2

Bæredygtighedshensyn er en naturlig del af dine pensionsinvesteringer

Hvordan selskaber arbejder med bæredygtighed kan have konsekvenser for deres forretning – og dermed dit afkast. Derfor har vi fokus på at identificere det, der kaldes bæredygtighedsrisici, for at beskytte dine pensionsinvesteringer. Det kan eksempelvis skade selskabernes evne til at tjene penge, hvis de ikke omstiller sig til en grøn økonomi eller har dårlige medarbejderforhold. De bæredygtighedsrisici tager vi højde for, når vi udvælger attraktive investeringsmuligheder.

Bæredygtighed inddrages

Vi analyserer, hvordan selskaber arbejder med bæredygtighedsforhold for at udvælge de bedst mulige investeringer.

Læs mere

Selskaber påvirkes

Vi går i dialog med selskabernes ledelser og stemmer på deres generalforsamlinger for at påvirke deres adfærd i en mere bæredygtig retning.

Læs mere

Investeringer fravælges

Vi fravælger en række selskaber, der har en skadelig klimaadfærd, er involverede i tobak og kontroversielle våben eller opererer i strid med internationale konventioner.

Læs mere

Danica Balance – et ESG-pensionsprodukt

Investerer du med Danica Balance, gør vi mere end at tage hensyn til bæredygtighedsrisici, og vi kalder derfor Danica Balance for et ESG-pensionsprodukt. Det betyder, at Danica Balance også fremmer miljømæssige og sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis med et særligt fokus på at understøtte den grønne omstilling og Parisaftalens klimamålsætninger. Det sker eksempelvis ved at investere i selskaber med lav klimabelastning eller i selskaber og projekter, der producerer klimateknologi eller grøn energi. Danica Balance fremmer også andre ESG-forhold ved eksempelvis at investere i selskaber, der har fokus på medarbejderforhold, diversitet eller anti-korruption. Hertil arbejdes der også aktivt for at påvirke selskaber til at blive mere bæredygtige og på at fravælge at investere i selskaber, som blandt andet ikke respekterer menneskerettigheder eller har stor, skadelig klimapåvirkning.

Danica Balance opfylder artikel 8 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.


Skru op for dit ESG-fokus

Investerer du med Danica Balance Bæredygtigt Valg, skruer vi op for at fremme miljømæssige og sociale forhold samt sikre god ledelsespraksis. Du kan vælge, hvor stor en del af din opsparing, der skal investeres i selskaber og projekter, der gør en mere målrettet, positiv forskel for at løse verdens udfordringer inden for eksempelvis klima, miljø, fødevarer og sundhed og understøtter FN’s verdensmål. Det kan være projekter og selskaber, der producerer vedvarende energi, leverer klima- og sundhedsteknologi, sikrer rent drikkevand eller nedbringer overforbruget af ressourcer. Samtidig fravælger vi også flere brancher end i Danica Balance og investerer blandt andet ikke i selskaber med aktiviteter inden for eksempelvis alkohol, fossile brændstoffer og militært udstyr.

Danica Balance Bæredygtigt Valg opfylder artikel 8 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.

Læs mere

Støtter grøn omstilling

Vores ambition er at investere 100 milliarder kroner i den grønne omstilling frem mod 2030. Samtidig har vi en ambition om at have CO2-neutrale investeringer senest i 2050. Det understøtter globale klimamålsætninger og fremtidssikrer din pensionsopsparing.

Læs mere

Bæredygtighedsdokumenter

Du kan læse mere om vores arbejde med ansvarlige investeringer og få indblik i bæredygtighedsdokumenter.

Læs mere her

Erklæring om væsentlige negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

Vi tager hensyn til væsentlige negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, som investeringsbeslutningerne i vores pensionsprodukter kan medføre. Vi håndterer væsentlige negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer i forhold til, hvor væsentligt de kan påvirke bæredygtighedsfaktorer, typen af dem samt ud fra investeringsprodukternes karakteristika.

Læs mere her

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?