CO2-neutrale investeringer senest i 2050

Vi har forpligtet os til, at vores investeringer ikke skal udlede CO2 senest i 2050. Det er en del af vores arbejde med at investere i tråd med Parisaftalens klimamålsætning og bidrage til et CO2-neutralt samfund. 

Vi har sat konkrete CO2-reduktionsmål for fem sektorer frem mod 2025 for at sikre fremdrift på vores langsigtede ambition. Det er nøglen til en grønnere fremtid og bedre virksomheder, som kan levere langsigtede afkast til vores kunders pensionsopsparinger.

Vejen væk fra fossile brændstoffer

 

Selvom samfundet vil være afhængig af fossile brændstoffer i en del år endnu, er det nødvendigt, at virksomheder handler her og nu for at bremse klimaforandringerne. Hurtigst muligt skal de skifte fra sort til grøn energiproduktion og reducere klimabelastningen fra produkter. Det er nøglen til en grønnere fremtid og bedre virksomheder, som kan levere langsigtede afkast til vores kunders pensionsopsparinger. Vi er derfor i fuld gang med at øge investeringerne i den grønne omstilling og påvirke virksomheder til at reducere klimapåvirkningen.

Vores CO2-mål sikrer, at vi tager hensyn til klimaet, når vi investerer kundernes pensionsopsparinger. Det er vejen til, at vi kan bidrage til de globale klimaambitioner og skabe et økonomisk trygt pensionsliv til kunderne.

  • Vi er medlem af det globale investorinitiativ Net-Zero Asset Owner Alliance, hvilket forpligter os til at have CO2-neutrale investeringer senest i 2050.

  • CO2-målsætningen er i tråd med Paris-aftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til maksimalt 1,5 grader.

 

Fokus på de største klimasyndere

Skal vi lykkes med den grønne omstilling, er det nødvendigt, at virksomheder, som udleder mest CO2, omstiller sig til grønnere alternativer så hurtigt som muligt. Derfor har vi sat delmålsætninger for CO2-reduktionen hos fem sektorer, der står for størstedelen af det globale CO2-udslip. Det mener vi, gør den største forskel for klimaet. Frem mod 2025 skal CO2-aftrykket fra vores investeringer i sektorerne reduceres med mellem 15 og 35 procent i forhold til niveauet i 2019.

CO2-reduktionsmål frem mod 2025

Frem mod 2025 skal CO2-aftrykket fra vores investeringer inden for fem sektorer falde med:

 

Energi

15 % reduktion

 

Transport

20 % reduktion

 

Forsyning

35 % reduktion

 

Cement

20 % reduktion

Stål

20 % reduktion

”Vi stiller krav til nogle af de mest klimabelastende virksomheder for at gøre den største forskel for den grønne omstilling. Fremtidens vindere tænker og handler grønt og ved at få virksomheder til at tage klimaansvar, kan vi både passe på kundernes pensionsinvesteringer og bane vejen for en grønnere fremtid.” Poul Kobberup, Investeringsdirektør i Danica Pension

 

Aktivt ejerskab: løftestangen til en mindre klimabelastning

Vi vil tage ansvar og være med til at drive transitionen og gøre en reel forskel. Derfor bruger vi vores pensionsformue til at lægge pres på virksomhederne i de fem sektorer, så de forpligter sig til at reducere CO2-udledningen og være med til at efterleve Parisaftalen. Det kræver, at vi som investor samarbejder med virksomhederne og understøtter deres arbejde med at løse deres klimaudfordringer. Aktivt ejerskab er nøglen til at skabe en klimavenlig fremtid.

Direkte dialog

Vi går direkte i dialog virksomhedens ledelse eller bestyrelse for at få et større indblik i deres klimastrategier. Vi diskuterer, hvordan virksomheden kan udskifte fossil energi med grønnere alternativer eller nedbringe klimapåvirkningen fra produkter. Gennem dialog kan vi være med til at forme fremtidens virksomheder og forpligtige dem til bidrage til de globale klimamål.

Du kan læse mere om vores direkte dialoger.

Læs mere

Samarbejder med andre investorer

Vi er medlem af en række klimainitiativer, hvor vi samarbejder med andre investorer om at påvirke virksomheder til at bremse CO2-udledningen og bidrage til grøn omstilling. Det gør vi eksempelvis via Climate Action 100+ eller Net-Zero Asset Owner Alliance.

Du kan se, hvilke virksomheder vi er i dialog med via investorsammenslutningen Climate Action 100+.


Læs mere

Stemmer på generalforsamlinger

Vi stemmer på virksomhedernes generalforsamlinger om en lang række forskellige klimaforslag. Vi bruger vores stemme til at forbedre deres klimaarbejde og få vedtaget konkrete ændringer, så de reducerer CO2-udledningen og understøtter den grønne omstilling.


Du kan se, hvordan vi stemmer på generalforsamlinger.


Læs mere

Vores klimafokus for de fem sektorer

Vi fravælger virksomheder uden vilje til omstilling

 

Virksomheder skal vise, at de har viljen til at omstille sig. De skal sætte mål og iværksætte konkrete planer, der gør en væsentlig forskel for at nedbringe CO2-udslippet. Omstiller de sig ikke hurtigt nok over tid, kan vi vælge at justere vores investeringer eller ekskludere virksomhederne.

I dag har vi ekskluderet en række virksomheder ud fra klimahensyn.


Læs mere

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?