Skru op for dine bæredygtige investeringer

Tilsammen har danskerne mange milliarder sparet op i deres pensioner. Som pensionsselskab er det vores opgave at passe på de formuer og investere dem, så de kan vokse, indtil de skal bruges en gang i fremtiden. Men vi har også et ansvar for at påvirke den fremtid, de skal bruges i. Ansvarlighed og hensyn til bæredygtighedsforhold er en naturlig del af det normale Danica Balance. Men vil du fokusere endnu mere på bæredygtighed, har du mulighed for at investere en del af eller hele din pension i Danica Balance Ansvarligt Valg, så din pension arbejder mere målrettet for at bidrage til en bæredygtig fremtid. Minimum 75 procent af dine investeringer er nemlig bæredygtige.

Vælg din balance

0 %? 21 %? 34 %? eller 100 %? Du vælger selv, hvor meget af din pension,
der skal investeres i Danica Balance Ansvarligt Valg

Sammen har vi superkræfter

e544e967-00090256-4863dbe2

Få et større fokus på bæredygtighed med Danica Balance Ansvarligt Valg

Skal din pensionsopsparing have et ekstra fokus på bæredygtighed? Så kan du vælge at investere en del af din opsparing eller hele opsparingen med Danica Balance Ansvarligt Valg. På den måde investerer du mere målrettet i virksomheder, der har en ambition om at bidrage til at løse udfordringer inden for eksempelvis klima, miljø, fødevarer, sociale forhold og sundhed. Vel og mærke samtidig med at du kan få et attraktiv afkast.

Som minimum er 75 procent af dine investeringer i Danica Balance Ansvarligt Valg nemlig bæredygtige. Det er investeringer - som ifølge vores vurdering - samlet set bidrager væsentligt til at indfri et eller flere af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Derudover fravælger du med Danica Balance Ansvarligt Valg også flere brancher fra, eksempelvis fossile brændstoffer og militært udstyr, som er en del af det normale Danica Balance. Vi stiller også krav til, at virksomhederne, du investerer i, ikke gør væsentlig skade på samfundet og lever op til internationale standarder for menneske- og arbejdstagerrettigheder samt god ledelsespraksis.

Hvad er FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling?

Kort fortalt er det en plan og ambition for, hvordan verden bliver mere bæredygtig frem mod 2030. Den består af 17 mål, som blandt andet er, at: 

  • bekæmpe klimaforandringerne og sikre rent vand
  • afskaffe sult og skabe bedre sundhed
  • skabe ligestilling og bedre adgang til uddannelse.

Bliv klogere på målene her 

Være opmærksom på

Ønsker du, at din fulde opsparing skal bestå af minimum 75 procent bæredygtige investeringer, så skal hele din pensionsopsparing investeres i Danica Balance Ansvarligt Valg. For mere information om investeringerne, læs i afsnittet 'Hvordan fungerer det?', der findes nedenfor.

Du investerer eksempelvis i:

Virksomheder og projekter, der producerer vedvarende energi, eller som arbejder med løsninger til at reducere vandspild, skabe mere rent drikkevand eller fremme en bæredygtig fødevareproduktion.

Virksomheder der søger at øge genbruget og genanvendelsen af materialer, passe på biodiversiteten, bidrage til større sundhed eller reducere klimaftrykket fra produktion af varer.

En kombination af virksomheder der samlet set har en lavere CO2-udledning end det generelle marked, og som er i gang med at reducere CO2-udslippet i overensstemmelse med Parisaftalens klimamål.

Hvordan hænger det sammen?

f5ca9fcd-00090256-5e5f49a2


Danica Pension leverer ny bæredygtig pensionsløsning

Nu kan Danica Pensions ca. 800.000 kunder investere med et styrket fokus på bæredygtighed i Danica Balance Ansvarligt Valg.

cc2c2feb-00090256-345bfc5f


Rasmus Lynge, Head of Labour & Employee Relations i Novozymes

”Selvom Danica Pension i forvejen har et fokus på bæredygtighed, så er det, at der nu er mulighed for den enkelte til at lægge ekstra på, det synes vi, giver et rigtig stærkt produkt, som vi glæder os til at lancere for vores medarbejdere,” siger Rasmus Lynge fra Novozymes.

4142bce9-00090256-c706b099


Du har måske en masse spørgsmål om Ansvarligt Valg

Hvad med afkastet? Koster det noget at skrue op eller ned? Og hvad er det i grunden, der investeres i? Her giver vores investeringsdirektør, Poul Kobberup svar på det og meget mere.

Læs mere om vores investeringer her

 


Ansvarlighed i investeringsprocessen

Ansvarlig investering handler om give dig det bedst mulige afkast til pensionsopsparingen, tage hensyn til bæredygtighedsforhold, skubbe virksomheder i en mere bæredygtig retning og samtidig passe på samfundet.

Læs mere om ansvarlige investeringer i Danica Pension

7dcb3677-00090256-618a9e39


Sådan fastsætter du din andel Ansvarligt Valg

Se, hvordan du ændrer din andel Ansvarligt Valg i netpension.

Vælg din andel i netpension


Samfundsansvar og bæredygtighed

Vi har overfor os selv, hinanden og fremtidige generationer et naturligt ansvar for at beskytte og forbedre vores samfund. Vores arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed på tværs af hele Danica Pension kan du læse om her.

Samfundsansvar og bæredygtighed i Danica Pension

This page is also available in English

Read more

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?