Skru op for dine bæredygtige investeringer

Tilsammen har danskerne mange milliarder sparet op i deres pensioner. Som pensionsselskab er det vores opgave at passe på de formuer og investere dem, så de kan vokse, indtil de skal bruges en gang i fremtiden. Men vi har også et ansvar for at påvirke den fremtid, de skal bruges i. Ansvarlighed og hensyn til bæredygtighedsforhold er en naturlig del af det normale Danica Balance. Men vil du fokusere endnu mere på bæredygtighed, har du mulighed for at investere en del af eller hele din pension i Danica Balance Ansvarligt Valg, så din pension arbejder mere målrettet for at bidrage til en bæredygtig fremtid. Minimum 75 procent af dine investeringer er nemlig bæredygtige.

Vælg din balance

0 %? 21 %? 34 %? eller 100 %? Du vælger selv, hvor meget af din pension,
der skal investeres i Danica Balance Ansvarligt Valg

Sammen har vi superkræfter

e544e967-00090256-4863dbe2

Du fokuserer på bæredygtige investeringer

Med Danica Balance Ansvarligt Valg har du et særskilt fokus på at investere din pension i virksomheder eller projekter, der arbejder for at løse verdens udfordringer inden for klima, miljø eller sundhed. Det kalder vi for bæredygtige investeringer, og Danica Balance Ansvarligt Valg består minimum af 75 procent bæredygtige investeringer. Det er investeringer, som ifølge vores vurdering bidrager væsentligt til at indfri et eller flere af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Derudover fravælger Danica Balance Ansvarligt Valg også at investere i flere brancher end det normale Danica Balance som eksempelvis fossile brændstoffer og militært udstyr. Vi stiller også krav til, at virksomhederne, der investeres i ikke gør væsentlig skade på samfundet og skal leve op til internationale standarder for menneske- og arbejdstagerrettigheder samt god ledelsespraksis.

Hvad er FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling?

Det består af 17 mål og er en plan og ambition for, hvordan verden bliver mere bæredygtig. Blandt andet er målene at:

  • Afskaffe sult og skabe bedre sundhed
  • Bekæmpe klimaforandringerne og sikre rent vand
  • Skabe ligestilling og bedre adgang til uddannelse

Bliv klogere på målene her 

Være opmærksom på

Ønsker du at have minimum 75 procent bæredygtige investeringer, så skal hele din pensionsopsparing investeres i Danica Balance Ansvarligt Valg.

Du investerer eksempelvis i:

Virksomheder og projekter, der producerer vedvarende energi, teknologi til reducering af vandspild og mere rent drikkevand eller medicin og løsninger, der forbedrer sundheden og sociale forhold.

Virksomheder der minimerer overforbruget af klodens ressourcer til produktionen af varer, har et lavt klimaftryk fra driften eller har et lavt forbrug af råmaterialer til produktion af varer.

En kombination af virksomheder der samlet set har en lavere CO2-udledning end det generelle marked, og som er i gang med at reducere CO2-udledningen og efterleve Parisaftalens klimamål.

Hvordan hænger det sammen?

f5ca9fcd-00090256-5e5f49a2


Danica Pension leverer ny bæredygtig pensionsløsning

Nu kan Danica Pensions ca. 800.000 kunder investere med et styrket fokus på bæredygtighed i Danica Balance Ansvarligt Valg.

cc2c2feb-00090256-345bfc5f


Rasmus Lynge, Head of Labour & Employee Relations i Novozymes

”Selvom Danica Pension i forvejen har et fokus på bæredygtighed, så er det, at der nu er mulighed for den enkelte til at lægge ekstra på, det synes vi, giver et rigtig stærkt produkt, som vi glæder os til at lancere for vores medarbejdere,” siger Rasmus Lynge fra Novozymes.

4142bce9-00090256-c706b099


Du har måske en masse spørgsmål om Ansvarligt Valg

Hvad med afkastet? Koster det noget at skrue op eller ned? Og hvad er det i grunden, der investeres i? Her giver vores investeringsdirektør, Poul Kobberup svar på det og meget mere.

Læs mere om vores investeringer her

 


Ansvarlighed i investeringsprocessen

Ansvarlig investering handler om give dig det bedst mulige afkast til pensionsopsparingen, tage hensyn til bæredygtighedsforhold, skubbe virksomheder i en mere bæredygtig retning og samtidig passe på samfundet.

Læs mere om ansvarlige investeringer i Danica Pension

7dcb3677-00090256-618a9e39


Sådan fastsætter du din andel Ansvarligt Valg

Se, hvordan du ændrer din andel Ansvarligt Valg i netpension.

Vælg din andel i netpension


Samfundsansvar og bæredygtighed

Vi har overfor os selv, hinanden og fremtidige generationer et naturligt ansvar for at beskytte og forbedre vores samfund. Vores arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed på tværs af hele Danica Pension kan du læse om her.

Samfundsansvar og bæredygtighed i Danica Pension

This page is also available in English

Read more

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?