Danica Balance

Med Danica Balance investerer vores eksperter din pensionsopsparing, så den passer til dig og dit liv. Vi tager højde for, hvornår du ønsker at gå på pension, og hvor risikovillig du er. Men det er ikke alt. Vi investerer nemlig også dine penge ansvarligt og fremmer miljømæssige og sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis med et særligt fokus på at understøtte den grønne omstilling.

Vi investerer din opsparing i mange forskellige aktiver (aktier, obligationer, ejendomme, m.m.) og sikrer, at der hele tiden er balance i dine investeringer og risiko. Du vælger selv, om du vil have løbende nedtrapning af risikoen, hvordan udbetalingerne skal fordeles, og om du vil skrue op for investeringer, der gør en målrettet forskel for at løse bæredygtighedsudfordringer.


Afkast

Med Danica Balance investerer vores eksperter din pension i et bredt udvalg af aktier, obligationer og alternative investeringer som ejendomme eller unoterede selskaber. Målet er at give dig et konkurrencedygtigt afkast i forhold til det niveau af risiko, du vælger.

Se afkast for Danica Balance her

Se afkast for Danica Balance Bæredygtigt Valg her

 


En ansvarlig investering med Danica Balance

Ansvarlighed spiller en vigtig rolle, når du investerer din opsparing med Danica Balance. Vi tager hensyn til miljømæssige og sociale forhold samt god selskabsledelse (ESG) for at kunne udvælge de bedst mulige investeringer og give dig attraktive afkast.

Samtidig er Danica Balance også et ESG-pensionsprodukt, hvilket betyder, at produktets investeringer også fremmer ESG-forhold og har særligt fokus på at understøtte den grønne omstilling og Parisaftalens klimamålsætninger. Det sker eksempelvis ved at investere i selskaber med lav klimabelastning eller i selskaber og projekter, der producerer klimateknologi eller grøn energi. Danica Balance fremmer også andre ESG-forhold ved eksempelvis at investere i selskaber, der har fokus på medarbejderforhold, diversitet eller anti-korruption. Hertil arbejdes der aktivt for at påvirke selskaber til at blive mere bæredygtige, og der investeres ikke i selskaber, som blandt andet ikke respekterer menneskerettigheder eller har en stor, skadelig klimapåvirkning.

Danica Balance opfylder artikel 8 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.

Læs mere om ansvarlige investeringer

 

Tag et ‘Bæredygtigt Valg’ med din pension

Vil du investere din pension i selskaber, der arbejder aktivt med at løse nogle af verdens udfordringer inden for klima, miljø og sundhed? Skru op for dine investeringer i vedvarende energi, sundhedsteknologi eller i rent drikkevand her.

Læs mere og kom i gang

Dine muligheder med Danica BalanceNedtrapning af din investeringsrisiko

Med Danica Balance får du en automatisk nedtrapning af risikoen i din pensionsopsparing.

Her har du i begyndelsen en større andel af aktier og andre risikofyldte investeringer. I takt med at du bliver ældre, trapper vi andelen ned, så aktierne erstattes af obligationer og andre investeringer, der mindsker din risiko.

Vi investerer dog din pensionsopsparing fleksibelt. Det betyder, at vi kan investere mere eller mindre risikofyldt i perioder, hvis vi vurderer, at det er mest attraktivt.


Fast sammensætning

Som alternativ til en nedtrapning af din risiko kan du vælge en fast sammensætning af din investering over hele opsparingsperioden. Her tilpasses risikoen altså ikke efter din alder.

Denne model er især velegnet til dig, der ønsker at påtage dig en større eller mindre risiko, end din alder normalt ville tilsige.

Hvis din pensionsordning indgår i en firmaordning, kan virksomheden have valgt at begrænse antallet af valgmuligheder.

 


Garanti

Med Danica Balance kan du desuden købe en garanti, der eksempelvis begynder 10 år før, du går på pension. Garantien skal du kun vælge til, hvis du ønsker en bund under dine udbetalinger i pensionslivet. Garantien sikrer dig altså en minimumsudbetaling, uanset hvordan det går med investeringen af din opsparing i garantiperioden. I garantiperioden investerer vi din opsparing efter en særlig investeringsmåde, hvor vi løbende tilpasser andelen af aktier, når det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt for at opfylde garantien.

Læs mere om garantien i Danica Balance


Vælg hvordan din opsparing skal udbetales

Når du opretter en pensionsordning, tager du også stilling til, hvordan din opsparing til sin tid skal udbetales. Det kan enten ske som et engangsbeløb eller som løbende udbetalinger. Din pensionsopsparing bliver typisk oprettet som en ratepension, en livrente eller en aldersopsparing.

Læs mere om udbetalingsmåderne.

 


Når du får din opsparing udbetalt

Mens din pension bliver udbetalt, investerer vi fortsat din opsparing - uanset om du har valgt en garanti eller ej. Har du ikke allerede en garanti, kan du købe én, hvis du ønsker en bund under dine udbetalinger i pensionslivet.

Så ved du altid, hvad du som minimum får udbetalt.

Alt om Danica Balance

Læs brochuren her

Din pension i lommen

Med vores app Mobilpension kan du følge din opsparing, når du vil, og hvor du vil. Du finder Mobilpension i App Store eller Google Play.

This page is also available in English

Read more