Danica Balance

Med Danica Balance investerer vores eksperter din pensionsopsparing, så den passer til dig og dit liv. Vi tager højde for, hvornår du ønsker at gå på pension, og hvor risikovillig du er. Men det er ikke alt. Vi investerer nemlig også dine penge bæredygtigt i selskaber og projekter, der er med til at gøre en forskel.

Vi investerer din opsparing i mange forskellige aktiver (aktier, obligationer, ejendomme, m.m.) og sikrer, at der hele tiden er balance i dine investeringer og risiko. Du vælger selv, om du vil have løbende nedtrapning af risikoen, hvordan udbetalingerne skal fordeles, og om du ønsker et særligt bæredygtigt fokus.


Afkast

Med Danica Balance investerer vores eksperter din pension i et bredt udvalg af aktier, obligationer og alternative investeringer som ejendomme eller unoterede selskaber. Målet er at give dig et konkurrencedygtigt afkast i forhold til det niveau af risiko, du vælger.

Se afkast for Danica Balance her

Se afkast for Danica Balance Bæredygtigt Valg her

 


Altid bæredygtig investering med Danica Balance

Bæredygtighed er et centralt element, når vi investerer din opsparing. Vi mener, at de bedste langsigtede investeringer er dem, der tager højde for spørgsmål om miljø, sociale forhold, ansvarlig ledelse, ordentlige arbejdsforhold, energieffektivitet, med mere.

Ved at analysere disse forhold sammen med de finansielle aspekter kan vi udvælge de bedste investeringer, der kan få din pensionsopsparing til at vokse.

Sådan arbejder vi med samfundsansvar og bæredygtighed

 

e544e967-00090256-4863dbe2

Vælg den bæredygtige balance i din pension

Vil du investere din pension i selskaber, der arbejder aktivt med nye produkter og teknologier, der gør en målrettet positiv forskel for at løse verdens udfordringer inden for klima, miljø og sundhed? Giv hele eller en del af din opsparing et målrettet fokus her.

Læs mere og kom i gang

Dine muligheder med Danica BalanceNedtrapning af din investeringsrisiko

Med Danica Balance får du en automatisk nedtrapning af risikoen i din pensionsopsparing.

Her har du i begyndelsen en større andel af aktier og andre risikofyldte investeringer. I takt med at du bliver ældre, trapper vi andelen ned, så aktierne erstattes af obligationer og andre investeringer, der mindsker din risiko.

Vi investerer dog din pensionsopsparing fleksibelt. Det betyder, at vi kan investere mere eller mindre risikofyldt i perioder, hvis vi vurderer, at det er mest attraktivt.


Fast sammensætning

Som alternativ til en nedtrapning af din risiko kan du vælge en fast sammensætning af din investering over hele opsparingsperioden. Her tilpasses risikoen altså ikke efter din alder.

Denne model er især velegnet til dig, der ønsker at påtage dig en større eller mindre risiko, end din alder normalt ville tilsige.

Hvis din pensionsordning indgår i en firmaordning, kan virksomheden have valgt at begrænse antallet af valgmuligheder.

 


Garanti

Med Danica Balance kan du desuden købe en garanti, der eksempelvis begynder 10 år før, du går på pension. Garantien skal du kun vælge til, hvis du ønsker en bund under dine udbetalinger i pensionslivet. Garantien sikrer dig altså en minimumsudbetaling, uanset hvordan det går med investeringen af din opsparing i garantiperioden. I garantiperioden investerer vi din opsparing efter en særlig investeringsmåde, hvor vi løbende tilpasser andelen af aktier, når det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt for at opfylde garantien.

Læs mere om garantien i Danica Balance

 


Vælg hvordan din opsparing skal udbetales

Når du opretter en pensionsordning, tager du også stilling til, hvordan din opsparing til sin tid skal udbetales. Det kan enten ske som et engangsbeløb eller som løbende udbetalinger. Din pensionsopsparing bliver typisk oprettet som en ratepension, en livrente eller en aldersopsparing.

Læs mere om udbetalingsmåderne.

 


Når du får din opsparing udbetalt

Mens din pension bliver udbetalt, investerer vi fortsat din opsparing - uanset om du har valgt en garanti eller ej. Har du ikke allerede en garanti, kan du købe én, hvis du ønsker en bund under dine udbetalinger i pensionslivet.

Så ved du altid, hvad du som minimum får udbetalt.

Alt om Danica Balance

Læs brochuren her

Din pension i lommen

Med vores app Mobilpension kan du følge din opsparing, når du vil, og hvor du vil. Du finder Mobilpension i App Store eller Google Play.

This page is also available in English

Read more