Klimafokus

Støtter grøn omstilling og skaber attraktive afkast

Investorer spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. I Danica Pension har vi fokus på at bidrage til omstillingen til et klimavenligt samfund igennem vores investeringer, aktive ejerskab og samarbejde med andre investorer. Vi arbejder løbende på at kortlægge, integrere og tage hensyn til de væsentlige klimarelaterede risici og muligheder, der skabes af den grønne omstilling. Det gør os i stand til at skabe økonomisk trygge pensionsopsparinger og bidrage til Paris-aftalens klimamål.

Fremtidssikrer investeringer med grønt fokus

Den grønne omstilling stiller nye klimakrav til selskaber. Vi analyserer, hvordan selskaber håndterer klimaaspekter og går i dialog for at bidrage til, at selskaber tager hensyn til klimaforhold. Det gør os i stand til at udvælge de bedst mulige investeringer og understøtte den grønne omstilling. Samtidig arbejder vi for at skabe større transparens omkring klimaforhold og støtter f.eks. klimainitiativerne Climate Action 100+ og TCFD.

”Fremadrettet kommer vi til at øge investeringer i selskaber, der både leverer produkter og løsninger til den grønne omstilling, og der er i gang med at omstille forretningen til grønnere energiformer. I takt med der kommer flere attraktive grønne investeringsmuligheder, vil en større del af kundernes pensionsopsparinger blive placeret i selskaber og projekter med en lav klimabelastning, og det kommer til at reducere den samlede CO2-belastning over tid. På den måde kan vi bruge kundernes pensionskroner til at gøre en forskel for klimaet og fremtidssikre attraktive afkast til pensionslivet.”Poul Kobberup, Investeringsdirektør i Danica Pension.

Investerer 100 mia. kroner i grøn omstilling

I fremtiden vil en større del af kundernes pensionsopsparinger blive investeret i den grønne omstilling. Vores 2030-ambition er at have 100 mia. kroner investeret i selskaber, fonde eller projekter, der bidrager til at komme i mål med de globale klimaambitioner.

Læs mere

Lav CO2-udledning fra investeringer

I 2020 publicerede vi for første gang en CO2-rapport, der viser CO2-belastning for investeringerne i aktier og virksomhedsobligationer. Rapporten viser, at investeringerne udleder 33 ton CO2 per million kroner investeret, hvilket er 21 procent mindre CO2 end et kombineret globalt benchmark for aktier og virksomhedsobligationer.

Færre investeringer i CO2-intensive selskaber

Den lavere klimabelastning skyldes primært, at vi har færre investeringer i selskaber inden for sektorer med høj CO2-udledning som eksempelvis energi og minedrift. Dernæst har vi investeringer i selskaber inden for eksempelvis forsynings- og bilindustrien med et lavere klimaaftryk end sektorernes gennemsnit.

Læs CO2- rapporten for 2019

Hvordan måler vi CO2-udledning?

Vi måler CO2-udledningen på baggrund af selskabernes forskellige aktivitetsområder eller såkaldte scopes på engelsk.

  • Dette er den CO2, som selskaber udleder via egne faciliteter såsom bygninger, produktionsanlæg eller firmakøretøjer

CO2-rapport: et værktøj til klimaarbejdet

CO2-rapporten bruger vi til at få en større forståelse af de risici og muligheder, der er relateret til klimaforhold og den grønne omstilling. Nye markedstendenser, efterspørgsel efter grønne løsninger, strammere klimaregulering og politiske klimaambitioner kommer nemlig til at få betydning for alle selskabers forretningsmodeller. Det kommer til at få særlig stor finansiel betydning for selskaber med en høj CO2-udledning og deres fremtidige vækstmuligheder.

  • Rapporten giver os et overblik over investeringernes samlede CO2-udledning. Den er et værktøj, som vi bruger som en del af vores ambition om at reducere investeringernes CO2-belastning. Det kan vi gøre igennem aktivt ejerskab, frasalg af investeringer med høj CO2-udledning eller ved at øge investeringer i selskaber, der understøtter den grønne omstilling.

    Når vi bruger værktøjerne, tager vi udgangspunkt i målsætningen om både at skabe attraktive og langsigtede afkast til kunderne samt bidrage til den grønne omstilling. For at gøre reel forskel mener vi, at en åben og nuanceret dialog med selskaber og andre interessenter er vejen frem mod et grønnere samfund.

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?