Danica Pension opnåede i årets første ni måneder et resultat før skat på 1.635 millioner kroner mod et resultat på 1.388 millioner kroner i samme periode sidste år. Det er en stigning på 17,8 procent, som svarer til 247 millioner kroner. Den forbedrede bundlinje skyldes især en forbedret syge- og ulykkesforretning, gode investeringsresultater, hvilket også er kommet kunderne til gode i form af solide afkast, samt en sund underliggende forretning i stor vækst. Resultatet indeholder en ekstraordinær hensættelse til mulig fremtidig betaling af PAL-skat på syge- og ulykkesområdet på 264 millioner kroner. Ud over fremgang på bundlinjen har årets første ni måneder også budt på stor vækst på toplinjen i form af en stigning i præmieindbetalinger på 39 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

”Årets første ni måneder har været gode for kunderne og Danica Pension.”Ole Krogh Petersen, adm. direktør i Danica Pension

Adm. direktør Ole Krogh Petersen udtaler:

”Årets første ni måneder har været gode for kunderne og Danica Pension. Jeg glæder mig især over, at kunderne har fået et af markedets højeste afkast efter omkostninger, at vi oplever en stor vækst som følge af vores stærke samlede værditilbud, og vi er lykkedes med at nedbringe antallet af skader blandt vores kunder. Det har tilsammen ført til en stor og lønsom vækst, hvilket fremgangen i både resultatet, pensionsformue og præmieindbetalingerne viser.”


Stor vækst i præmier

Præmieindbetalinger i Danica Pension i Danmark udgjorde 26.570 millioner kroner i årets første ni måneder mod 20.352 millioner kroner i samme periode sidste år. Det svarer til en stigning på 30,6 procent. Samlet steg Danica Pensions præmieindbetalinger i årets første ni måneder med 39 procent fra 22.167 millioner kroner til 30.828 millioner kroner.

”Det er en stor tillidserklæring, at så mange kunder vælger os til, og det glæder vi os til at leve op til. I Danica Pension får kunderne ét stærkt samlet værditilbud, der består af proaktiv og tryghedsskabende rådgivning, attraktive afkast efter omkostninger, stort fokus på bæredygtighed i vores investeringer og stærke sundhedsløsninger. Det handler altså ikke kun om konkurrencedygtige priser, men også om den kvalitet vi kan levere til vores kunder,” siger Ole Krogh Petersen og fortsætter:

”Vi er rigtig glade for væksten – især fordi den er lønsom, hvilket er afgørende for os, da vi ikke vil væksten for vækstens skyld,” siger Ole Krogh Petersen.

Danica Pensions pensionsformue (AUM) er vokset med 42 milliarder kroner det seneste år.


Afkast i toppen af markedet til kunderne

Danica Pensions kunder har i årets første ni måneder fået et af markedets bedste afkast. Kunder med Danica Balance Mix med middel risiko og 20 år til pension har i årets første ni måneder fået et afkast på 11,6 procent efter omkostninger.

”Kunderne har fået markante positive afkast gennem flere år, og det er rigtig positivt, fordi det bidrager til at skabe økonomisk tryghed om pensionisttilværelsen.”Ole Krogh Petersen, adm. direktør i Danica Pension

”Kunderne har fået markante positive afkast gennem flere år, og det er rigtig positivt, fordi det bidrager til at skabe økonomisk tryghed om pensionisttilværelsen,” siger Ole Krogh Petersen.

Danica Pensions kunder med middel risiko og 20 år til pension har over de seneste tre år fået et gennemsnitligt årligt afkast på 10,4 procent, hvilket er det bedste blandt de kommercielle pensionsselskaber.

”Pensionsopsparing og -investering er langsigtet. Derfor glæder det mig, at vi nu over flere år har leveret attraktive afkast efter omkostninger,” siger Ole Krogh Petersen og tilføjer, at vi ikke kan forvente lige så gunstige finansielle markeder i de kommende år, hvilket Danica Pensions portefølje er indstillet efter.


Kraftig forbedring af syge- og ulykkesresultat

Underskuddet på Danica Pensions syge- og ulykkesforretning var i årets første ni måneder på 202 millioner kroner mod 559 millioner kroner i samme periode sidste år. Underskuddet er altså forbedret med 357 millioner kroner, og det er til trods for, at der i indeværende år er hensat 264 millioner kroner, hvilket er 132 millioner kroner mere end samme periode sidste år, til mulig fremtidig betaling af PAL-skat på syge- og ulykkesområdet. Den forbedrede syge- og ulykkesforretning kommer både på baggrund af et forbedret investeringsresultat samt en forbedring af selve forretningsområdet, hvor der i årets første ni måneder har været færre skader end i samme periode sidste år.

”Det glæder os først og fremmest, at vi gennem vores store investeringer i vores sundhedsløsninger og på skadeområdet er lykkedes med at bidrage til, at færre af vores kunder bliver langtidssyge og flere kommer hurtigere tilbage til arbejdet. Det er en stor fordel for den enkelte, for virksomhederne, for samfundet og også for vores bundlinje,” siger Ole Krogh Petersen og fortsætter:

”Dog er coronaen og eftervirkningerne herfra, især på det mentale område, fortsat en ubekendt faktor, som vi endnu ikke kan forudse, hvad kommer til at betyde for vores kunder. Vi er dog sikre på, at vi også her har det rette fokus, når det kommer til forebyggelse og den tidlige indsat, så vi kan få nedbragt sygefraværet hos vores kunder,” siger Ole Krogh Petersen.


Ny 2023-målsætning for investeringer i grøn omstilling

Danica Pension har hidtil haft en målsætning om at have investeret 50 milliarder kroner i den grønne omstilling i 2025. Den målsætning rykkes nu to år frem til 2023, da målsætningen om at have 30 milliarder kroner investeret i den grønne omstilling i 2023 allerede er nået.

”Der er brug for handling her og nu, hvis vi skal bremse klimaforandringerne, inden det er for sent.”Ole Krogh Petersen, adm. direktør i Danica Pension

”Der er brug for handling her og nu, hvis vi skal bremse klimaforandringerne, inden det er for sent. Her har vi som pensionsselskab et stort ansvar, og vi er overbeviste om, at vi i de kommende år kan bidrage til at sætte endnu mere fart på den grønne omstilling, samtidig med vi leverer attraktive afkast til vores kunder,” siger Ole Krogh Petersen og påpeger, at Danica Pension siden 2020 har mere end tredoblet investeringerne i den grønne omstilling fra cirka 10 milliarder kroner til 32,9 milliarder kroner i dag, samtidig med at kunderne har fået attraktive afkast.

Hent pressemeddelelsen som PDF her

Press release in English